- Det blir noe religiøst over dem som kjemper for økologisk landbruk