Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett viser hva som ville vært annerledes om Ap styrte landet. Det ville gitt bedre økonomi til vanlige arbeidsfolk, gjort det litt dyrere å være rik, og det ville vært en satsing på nye arbeidsplasser, miljø, velferd og sterkere tiltak for å hjelpe alle gjennom krisen.

Vi står midt oppe i en pandemi. Arbeiderpartiet foreslår å bruke en milliard kroner mer enn regjeringen på arbeidsmarkedstiltak, oppfølging og opplæring for å hjelpe permitterte og arbeidsledige tilbake i jobb. Vi må redde flest mulig jobber, bedrifter og bransjer. Vi vil forlenge kompensasjonsordningene for bedriftene og inntektssikring helt til 1. juli. Det er viktig for å møte utfordringene pandemien gir oss. I tillegg gir vi 1,5 milliarder mer enn regjeringen for økt aktivitet på grønne industrier, som hydrogen, eksport, maritim sektor og skog- og treindustrien. Og sist, men ikke minst, vil vi øke den statlige andelen for karbonfangst- og lagring på to anlegg i stedet for ett.

Det må bli billigere å være pendler. Høyreregjeringen har gjort det dyrere, men Ap vil senke egenandelen i pendlerfradraget betraktelig. Vi vil ha lavere makspris i barnehagen, gjøre det billigere å være syk for vanlige folk og vi foreslår gratis tannlege til man fyller 21 år (18 i dag) og for noen sykdomsgrupper, og halv pris fra 22-25 år. Det er begynnelsen på en reform som har gratis tannhelse for alle som mål. I tillegg har vi 1 milliard mer til sykehusene, 3 milliarder mer til skole, barnehage og eldreomsorg i kommunene, og vi vil bruke 350 millioner ekstra på fastlegekrisen og like mye på psykisk helse. I møtet med krisen er det en sterk velferdsstat som er løsningen. Over hele landet.

I vårt budsjett har vi en rekke forslag som skal sikre velferden uavhengig av hvor folk bor. Vi vil begynne å rulle ut nærtjenestesentre slik at folk slipper å reise langt for å få pass, satt opp testamente m.m. Vi vil sikre tilgjengelig jordmor i full stilling i alle kommuner. Vi vil ha regionvekstavtaler for satsing på arbeidsplasser i hele landet, og vi vil ha storstilt utbygging av bredbånd og ladestasjoner for el-bil der markedet ikke ordner det.

Landet vårt fortjener en ny kurs. I vårt alternative statsbudsjett peker vi ut APs retning.