Live fra mixed zone etter Hagesund 3. november 2019