Ailo Thomassen fra Tysfjord er en av hovedpersonene i en svensk programserie om samisk kultur og historie.