Det går mot en annerledes jul i et annerledes år.

Covid-19-pandemien har endret så mye av det vi tidligere tok som en selvfølge.

Noen har opplevd å bli smittet av viruset, andre sitter i karantene fordi de har vært sammen med noen smittede. Noen ligger på sykehus.

Noen har mistet familiemedlemmer og venner i pandemien, andre har mistet arbeidet sitt og er redd for en usikker fremtid økonomisk.

Mange har måttet fjerne seg fra fellesskap som ellers ga livet mening og varme.

Også denne pandemien rammer de svakeste mest, de som allerede er syke, de som bor trangt, de som ikke har så lett tilgang på informasjon eller for den saks skyld rent vann til å vaske hendene i, det som antakelig er det beste smitteverntiltaket.

Stigmatisering og klassedeling følger i pandemiens fotspor. Her hjemme, og enda mere ute i verden. Pandemien gjør at mer enn 100 millioner mennesker står i fare for å havne i ekstrem fattigdom. De mister grunnleggende trygghet for liv og helse.

Pandemien har forsterket underliggende kriser og humanitære behov. FN varsler hungersnød i flere land. Krig og konflikt tvinger mennesker til oppbrudd og flukt.

Også denne julen kan du og jeg gjøre noe for det globale fellesskapet, slik vi gjør hver jul

I år er det ikke sikkert vi kan samles til julegudstjeneste på julaften. Det betyr at vi heller ikke kan gi vår gave til Kirkens Nødhjelp eller andre hjelpeorganisasjoner, slik vi pleier å gjøre i kirkene i jula.

Det er faktisk slik at Kirkens Nødhjelp og andre bistands og misjonsorganisasjoner frykter for at de ikke blir i stand til å opprettholde og forsterke innsatsen, noe som er kritisk nødvendig i møte med krisene ute i verden nå. Juleofringene i kirkene er en stor og viktig ressurs i det viktige bistandsarbeidet som gjøres.

Derfor vil vi oppfordre alle dere som ville ha gitt en gave om det var mulig å være på en julegudstjeneste:

Gi en gave likevel! Til Kirkens Nødhjelp eller menighetens misjonsprosjekt eller en annen organisasjon som din lokale kirke pleier å ha ofring til. Det finnes mange digitale muligheter til å gi, og alt monner.

Det blir en annerledes jul i år. Annerledes fellesskap. For mange ganske krevende. Men likevel kan vi gjøre noe som holder julegleden oppe, og som helt konkret er en hjelp i julebudskapets ånd. Vi kan gi.

Utfordret av Kirkens Nødhjelp skrev Eivind Skeie for noen år siden et femte vers til sin kjente julesang «Tenn lys». Han føyde til: – Det er ikke nok at vi «bare» tenner lys i seg selv. Vi må også gjøre noe. Vi må handle.

Tenn lys for livets rikdom, for jord og luft og vann!

Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land!

Må ingen være redde og mangle hjem og brød!

Tenn lys og håp i verden mot fattigdom og nød!