Anlegget til flere hundre millioner åpnet i fjor. Nå vil de utvide

SalmoBreed Salten ønsker å utvide med 120 tonn stamfisk.