Nok en gang stormer det rundt et anbud som har med frakt av mennesker å gjøre. Og mye av kritikken er den samme; systemer som ikke virker, transportmidler som ikke kommer, lang ventetid og stadige lovnader om «nå skal alt bli bra».

Denne gang dreier det seg om busstilbudet i Bodø, mens krigen om luftambulansetilbudet fortsetter. Parallellene er klare, selv om det ikke dreier seg om liv og hele når vi snakker busstransport: En ny aktør tar over tjenesteytingen etter å ha vunnet et anbud, men klarer ikke å levere slik at brukerne er fornøyde.

Nå har Boreal hatt jobben i Bodø atskillig kortere enn Babcock har drevet ambulanseflyene, men innkjøringsproblemene har vært så store at det alt har vært stilt spørsmål ved hvor egnet denne type anbud er for drift av tjenester som er essensielle for en befolkning.

Bruk av anbud har flere problematiske sider. Ikke minst dersom pris blir den helt avgjørende faktor. Det frister anbyderne til å ofre kvaliteten for å sikre seg jobben.

Vi skal ikke antyde at det er tilfelle her, men Boreals innkjøringsproblemer har åpenbart vært større enn man kan forvente av en så stor aktør. Det er derfor fullt forståelig at enkelte undres på om kvalitet er blitt ofret av hensyn til pris.

Det er åpenbart også et problem at anbudet er utlyst for kun halvannet år. Det gjør det vanskelig for Boreal å investere tungt i busspark og utstyr, men bør ikke være noen unnskyldning. Dette visste man nemlig da man søkte om å få anbudet.

Det er likevel en stor forskjell på det som skjer med bussene og luftambulansen. I det siste tilfellet vil en alvorlig svikt i verste fall koste liv. Det er derfor helt naturlig at det nå diskuteres å gjøre tjenesten statlig, slik ambulansen på bakken er.

Når det derimot gjelder anbud generelt er det mer å tjene på dem, enn man taper. Det er ikke så lett å skjønne når man står i tett snødrev og venter på en buss som ikke kommer, men alternativene er verre; enten offentlig drevne busser eller private aktører med et livstidsmonopol.

Det er ingen tvil om at anbud er den mes effektive måten å få maks igjen for de pengene man bruker på samferdsel.

Forutsetningen er at anbudet også hensyntar kvalitet, og at anbudsvinnere som ikke oppfyller sine løfter raskt kan erstattes, eller straffes økonomisk for svikten om man ikke klarer å rydde opp etter en tid med naturlige innkjøringsproblemer.

Det vil ofte også være mest hensiktsmessig å gjøre endringer gjennom en virksomhetsoverdragelse, slik at man slipper å skifte alt av utstyr og mannskap. Dette både av hensyn til samfunnet, de ansatte og passasjerene.