Torghatten varslet torsdag morgen om at det blir redusert kapasitet for ADR-transport på fergeruten mellom Skarberget og Bognes.

ADR er såkalt farlig gods, som eksplosiver.

Selskapet anbefaler omkjøring via Drag-Kjøpsvik.