Etter Lytring-debatten i Stormen tirsdag 9. mars, publiserte Avisa Nordland en kommentar om byutviklingen i Bodø. Kommentaren utløste flere tilsvar, blant annet fra debattleder Arne O. Holm, professor og debattdeltaker Steinar Aas og prosjektleder for Lytring, Anki Gerhardsen.

I etterkant av at ANs kommentar ble publisert, ble teksten endret, ved at formuleringene som endret tilsvarene ikke lenger sto i sammenheng til de påfølgende debattinnleggene. Dette på bakgrunn av tilbakemeldinger på kommentarens innhold.

Dette er ikke en praksis AN fører og står inne for. Er det fremsatt påstander fra kommentatorplass som utløser debatt og tilsvar, kan man ikke endre innholdet i ettertid. Da konstituert sjefredaktør ble gjort kjent med at dette var gjort, sørget vi for å få tilbakeført innlegget på nett til sin opprinnelige versjon så fort som mulig.

Kommentaren og ett av tilsvarene ble også publisert på papir mandag, i samme avis. Også der var sammenhengen uforståelig, i og med at kommentaren var endret fra sin opprinnelige form.

AN ønsker å beklage det inntrufne og vil gjøre grep som sikrer at det ikke gjentar seg.