Gå til sidens hovedinnhold

AN mener: Riktig å videreføre hovedtyngden av tiltakene

Det vil være riktig å videreføre smittevernrestriksjonene noen uker til, men noen tiltak bør justeres.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Mandag presenterer regjeringen sitt vedtak når det gjelder det norske smittevernregimet de neste ukene. Alt tyder på at den i hovedsak kommer til å videreføre dagens restriksjoner i to eller tre uker til.

Danmark har alt videreført sine restriktive tiltak i tre uker, og selv om smitten i Norge synes å falle noe er vi ennå ikke der hvor vi kan gjeninnføre det friere regimet vi hadde før nyttår. Det vil derfor være riktig av regjeringen å videreføre hovedtyngden av tiltakene.

Men det bør skje for en kortest mulig periode, og hvert tiltak bør vurderes for seg for å se om de er helt nødvendige.

Fredag sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Aftenpostens at man allerede ser på dette. Hun tror ikke det er behov for nye tiltak, og nevner særlig to tiltak det kan være aktuelt å avvikle; anbefalingen om å unngå besøk i hjemmet og det at alle videregående skoler og ungdomsskoler er på rødt nivå.

Det er viktig at både smittevernekspertene og regjeringen foretar en fortløpende vurdering av tiltak som dette. Konsekvensene av dem er nemlig ekstremt store, og blir større og større for hver dag som går.

I tillegg vil stadige forlengninger av restriktive tiltak fort påføre folk en tiltakstretthet, som kan ende med at de tar lettere på smittevernreglene.

Ikke minst gjelder dette i de kommuner der smittetrykker er lavt og smitten under kontroll. Regjeringen bør derfor innføre en viss geografisk differensiering av tiltakene.

FHI-direktøren sier til NTB at målet hele tiden har vært å kunne gå tilbake til en situasjon der kommunene bestemmer mer. Hun er usikker på om tiden er inne for det allerede nå, men sier det er noe man vil måtte vurdere seriøst før tiltakene legges fram.

Helseminister Bent Høie har derimot allerede signalisert at regjeringen er skeptisk til dette. Det er på et nivå forståelig, men kun nasjonale tiltak kan ikke vedvare for evig.

Det skjedde i vår, og den større frihet for kommune som deretter ble innført førte ikke til mer spredning av viruset. De som kjenner de lokale forhold best, er også de som er best egnet til å vite hvor streng man må være lokalt for å stoppe smitten.

Det er i den sammenheng også bekymringsfullt at regjeringen har bedt om en utredning rundt portforbud. Som ni ledende professorer påpeker i en kronikk er de land i Europa som har denne muligheten i dag alle tidligere diktaturer med lav tillit mellom folk og styrende.

Man kan også spørre hvordan dette kan styrke smittevernet; folk smittes jo ikke av å forlate huset, men av å møte andre og det finnes det allerede lover som regulerer.

Så kanskje regjeringen heller bør se på hvordan den kan gi økt legitimitet til sine tiltak, i stedet for å etterstrebe enda mer ekstreme tiltak.

Kommentarer til denne saken