AN mener: La Bodø bestemme selv

Bodø kommune bør få gjøre unntak fra nasjonale smitteverntiltak, som for eksempel skjenkestoppen, dersom det er medisinskfaglig tilrådelig, mener AN på lederplass.

Bodø kommune bør få gjøre unntak fra nasjonale smitteverntiltak, som for eksempel skjenkestoppen, dersom det er medisinskfaglig tilrådelig, mener AN på lederplass.

Av

Regjeringen bør gi Bodø kommune lov til å gjøre unntak fra smittevernreglene, det vil ikke gi mer smitte.

DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Bodø ber nå om at norske kommuner bør kunne innføre unntak fra nasjonale koronatiltak når en klar medisinskfaglig begrunnelse tilsier det. Det går fram av et brev som ordfører og rådmann har sendt regjeringen, Stortinget, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Bakgrunnen er at de strenge nasjonale restriksjonene som er innført etter store smitteutbrudd i byer som Oslo, rammer kommuner med lite smitte urettmessig tungt. Ingen har så langt svart på brevet, men lite tyder på at regjeringen vil stille seg positiv.

På onsdagens pressekonferanse sa helseminister Bent Høie at det ikke lenger er nok å slå ned lokale utbrudd, og at man må se på totaliteten av tiltak, ikke hvert tiltak for seg. Det mer enn antyder at regjeringen vil videreføre nasjonale tiltak, uten mulighet for lokal tillemping.

Det vil si; kommunene kan åpenbart innføre strengere tiltak enn regjeringens. Det så vi i sommer, gjennom blant annet den såkalt «søringkarantene». Også det skjedde mot regjeringens vilje, den har hele tiden ønsket mest mulig sentral kontroll over smittevernet.

Dette til tross for at smittevernloven faktisk gir de lokale smittevernoverlegene og kommunene en sentral rolle i en pandemibekjempelse. Ja, kommunene har faktisk et hovedansvar for å beskytte egne innbygger mot smitte.

Sentrale helsemyndigheters rolle er primært å rådgi og kontrollere at jobben gjøres godt. De kan også pålegge kommunene å utføre visse oppgaver på en viss måte, men ansvaret for å agere ligger lokalt.

Dette ansvaret har smittevernlegene i Bodø vist seg svært godt i stand til å ivareta de siste 10 månedene. Det har tidligere medført at Bodø har hatt strengere regler enn de nasjonale.

Nå er tiden inne for at de også kan få innføre mildere reguleringer, når det er mulig. De er åpenbart kompetente til det – med rådgivning fra FHI – og det er de som kjenner smitteutviklingen i Bodø best, ikke helsebyråkrater i Oslo.

Dette betyr ikke at de helt på egen hånd bør få utforme et lokalt smittevernregime som strider mot de nasjonale. Det må skje i tett samarbeid med og rådslagning med FHI. Men å binde dem på hender og føtter fører både til økende frustrasjon og store omkostninger lokalt.

Det er kommunens mening at disse negative effektene kan reduseres, uten at det øker faren for smitte. Så langt har Bodøs smittevernmyndigheter vist at de makter nettopp det, og tiden er inne til å gi dem den tilliten de fortjener.

Nye, kanskje enda mer ekstreme tiltak i Bodø, basert på smitte andre steder vil over tid undergrave den lokale tilliten til tiltakene. Det er en større helsetrussel enn å gi Bodø kommunes meget dyktige smittevernteam et større ansvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken