Mennesket trenger ikke bare noe å leve av, vi trenger også noe å leve for. Vi trenger noe som kan gi livet mening og innhold, noe som fyller hverdagen med lys og glede.

Mye av dette finner vi i samværet med andre mennesker, gjerne rundt felles opplevelser. Vi finner det også i kulturelle inntrykk; konserter, fotballkamper, festivaler.

Dette er stadig viktigere deler av et moderne samfunn, noe som har skapt grunnlag for en aktiv og voksende kultursektor. Lokalt spenner den fra klassiske konserter i Stormen til folkelige festivaler i Bodø og rundt om i Salten ellers.

Hver av disse skaper stor lokal interesse, noen av dem generere også store pengestrømmer. Dette er ikke blitt mindre sant etter at Bodø ble utpekt til Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Kombinasjonen av stort, lokalt engasjement og mye penger gjør kulturfeltet svært interessant for en lokalavis som Avisa Nordland. Både når det gjelder å vise fram entusiasmen og engasjementet, og å granske pengestrømmene.

Vi får innimellom kritikk for ikke å gjøre det første godt nok; mange som har vært på konsert har savnet vår tilstedeværelse der. Det er forståelig, men det lokale kulturlivet er nå blitt så stort at det er umulig å rekke over alt.

Den andre delen av samfunnsoppdraget vårt får vi mindre kritikk for, men det er minst like viktig. Det er noe av bakgrunnen for at AN de siste dagene har presentert en gjennomgang av økonomien bak blant annet Opptur-festivalen og Gatafestivalen.

Dekningen kan virke massiv, men blekner i forhold til den spalteplass vi tidligere har gitt festivalenes positive sider. Det er også i tråd med hvordan vi tidligere har prøvd å få svar rundt de mange konfliktene innad i Stormen og pengebruken i Bodø 2024.

Det kan sikkert virke belastende for dem som granskes, men er primært et tegn på at AN tar lokal kultur på alvor og underlegger den de samme nyhetskriterier som andre viktige samfunnssektorer.

Det er også et tegn på kultursektorens økende betydning, både for de stadig flere som benytter seg av dens tilbud, og et næringsliv som sponser kultursektoren med store summer hvert år.

Slike granskninger er ikke minst viktig med bakgrunn i pandemien. De siste 21 månedene har både vist oss hvor viktig kulturen er for samfunnet – gjennom dens fravær – og utløst store summer i kompensasjon til nedstengte kulturaktører.

Disse kompensasjonsordningene var i stor grad basert på tillit. Slik måtte det bli, ut fra det hastverk de ble innført med. Vi vet at dette førte til at det ble utdelt midler til aktører som ikke ville fått det under normale forhold.

Det er en åpenbar oppgave for media å granske dette, og finne ut om noen har misbrukt tilliten. Eventuelt om slikt skyldes feil i systemet.

Det er det AN er i gang med, og de som vil vite mer kan lese enda mer i dagene framover.