AN og journalist Pål Guttormsen fremstår i sin artikkel "Utbygger firet på prosjektet: Kuttet over 60 boenheter", som et ensidig og nyttig talerør for utbyggeren, Studentinord. Direktør Kristian Brunsvik Olsen sier, i følge AN, «nå er partene kommet til enighet etter dialog».

Denne refererte dialogen er fullstendig ukjent for de mange som påklaget både planen fra Studentinord og mangel på dialog med Skavdalslias mange beboere!

Hvordan kan AN servere slik ensidig journalistikk uten snev av kildesjekk eller kritisk søkelys på informasjon fra den ene part (som mangler rot i virkeligheten). Er det slik AN ønsker å fremstå som ivaretager av informasjon, debatt og samfunnskritikk?

Intetanende lesere og interessenter blir simpelthen misledet av AN.