Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB skal Avisa Nordland nå dele ut 750 000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år. De to siste årene har AN bidratt med 1,8 millioner kroner til gode formål gjennom ordningen.

– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft på i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

Dette blir tredje året på rad AN inviterer lag og foreninger til å søke om midler. Både i 2020 og 2021 var det stor interesse, og det kom mange søknader. Hanssen regner med at det samme vil skje denne gangen. Det samme gjør opplagssjef i AN, Mari Karin Helset.

– Samfunnet vårt er fortsatt preget av av pandemien og alt den medfører. I en slik situasjon oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier Helset.

Pengestøtten fra Avisa Nordland inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra AN og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Dette er medlemmene i juryen: Daglig leder i Salten regionråd, Kjersti Bye Pedersen, frivillighetskoordinator i Bodø 2024, Nicole Natalie Furnes, opplagssjef i AN, Mari Karin Helset og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i AN. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad