I samarbeid med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler AN ut 750 000 kroner til foreninger og organisasjoner. De tre siste årene har AN bidratt med over 2,5 millioner kroner til lokale formål gjennom ordningen.

– Vi yter viktige bidrag til lokalsamfunnet gjennom vårt løpende redaksjonelle og kommersielle oppdrag. Det er hyggelig at vi en gang i året også kan bidra med økonomiske midler til gode formål i vårt dekningsområde, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen.

Han forklarer at det også denne gang kom inn mange søknader, og beklager at det ikke er mulig å støtte alle gode tiltak.

God spredning

I tillegg til AN-redaktøren har tildelingskomiteen bestått av daglig leder i Salten regionråd, Kjersti Bye Pedersen, frivillighetskoordinator i Bodø 2024, Nicole Natalie Furnes og opplagssjef Mari Karin Helset i AN.

– Det er godt å kunne være med også i år å dele ut midler til barn og unge i hele Salten. Jeg håper midlene kan bidra til gode og utviklende oppvekstmiljø for barn og unge, sier Kjersti Pedersen og får støtte av Nicole Natalie Furnes:

– Jeg er helt sikker på at mange blir å se resultater av årets tildeling i sitt nærmiljø, enten det er ny tursti, møbler til den lokale ungdomsklubben eller grillhus. Takk til alle frivillige lag og foreninger som skaper viktige møteplasser og aktiviteter nært folk, der folk bor. Det er gledelig at juryen kan bidra og støtte opp under denne aktiviteten.

Mari Karin Helset i AN synes det er godt å se at det nå er full fart i samfunnet etter korona.

– Det er god spredning av søknader og tildelinger i hele dekningsområdet til AN, sier hun.

25 millioner

Pengestøtten fra Avisa Nordland inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger avisene dekker. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år. Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies og drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Her er formålene som fikk støtte denne gang:

 • 100 000: Bodømarkas Venner. Bygging av sti på Hunstadlia vest.
 • 100 000: Røst idrettslag. Conteinerhus for barn og unge
 • 100 000: Stiftelsen Ribo i Saltdal. Etablering av grillsteder og lekestativ på Røkland
 • 90 000: Kulturfabrikkens Venner, Meløy. Møbler til ungdomsklubb
 • 90 000: Saltensambandet. Korpsuniformer og instrumenter
 • 67 500: Saltdal Teknologiklubb. Utstyrspakker til kurs
 • 65 000: Midnattsol Velforening, Bodø. Utbedring av akebakke og ny sandvolleyballbane
 • 40 000: Bodø & Omegn Turistforening. Universell utforming av toalettforhold, Gjælentunet
 • 37 500: Bodø Jiu Jitsu. Utstyr og apparater
 • 20 000: B & OI Orientering. Utstyr og orienteringskart
 • 20 000: IK Junkeren: Treningsutstyr
 • 10 000: Helligvær Velforening og Tiltaksråd. Kjøp av redningsvester og våtdrakter
 • 10 000: LAHKO Voices, Gildeskål. Matter og instrumenter til babygruppe