Leserne av Amedias 62 aviser er mest tilbøyelige til å tegne abonnement for å få tilgang til krim- eller næringslivssaker. Kultur utløser færrest abonnement. 

Fra januar til mars analyserte Amedia hvilke saker og stoffområder som blir lest og som utløser nysalg av abonnement for konsernets 62 lokalaviser.

Ifølge Klassekampen er krimsaker den typen stoff utløser flest nytegninger av abonnement. På de tre månedene var det 822 lesere som tegnet et abonnement i en Amedia-avis via en krimsak. Rett bak følger næringslivsartikler, med 792 abonnement tegnet.

Oppsiktsvekkende eller «sterke» personlige historier, hendelsesnyheter og boligsaker sluset inn henholdsvis 435, 311 og 260 abonnenter.

Nederst på fristelista havner saker om kulturlivet, som anmeldelser og omtaler av arrangementer, som trakk 36 lesere innenfor betalingsmurene. Politiske saker og idrett skårer også lavt og trakk henholdsvis 49 og 41 lesere.