Pilotene mener de har krav på å beholde sin lønn og ansiennitet når det svensk-britiske selskapet Babcock overtar driften av ambulanseflyene 1. juli i år, skriver Dagbladet.

Pilotene var tidligere ansatt i selskapet Lufttransport, som tapte anbudet om å drive ambulanseflytjenesten videre. Helt siden utfallet av anbudskonkurransen ble klart, har flygerne kjempet for å få beholde sine tidligere arbeidsvilkår.

De mener skiftet av arbeidsgiver er å regne som en såkalt virksomhetsoverdragelse, noe som gir dem krav på samme vilkår.

Bemanningskrise

– Målet er å få en endelig rettslig avklaring av hvilke rettigheter en arbeidstaker har etter en anbudsrunde. Pilotene ønsker å beholde lønnen og ansienniteten de hadde, sier advokat Lars Holo i Arntzen de Besche, som representerer flygerne.

Babcock er uenige i at ansettelsen av pilotene er å anse som virksomhetsoverdragelse, og sier de er overrasket over søksmålet.

– Vi brukte mye tid og ressurser i fjor vår på å bli enig om en tariffavtale og lønnsvilkår som ga oss den forutsigbarheten vi trengte for å kunne sikre alle pilotene jobb i tjenesten videre. Derfor er vi overrasket over at søksmålet kommer nå, sier Hansen.

Han understreker videre at søksmålet ikke vil påvirke overtakelsen av driften av ambulanseflyene i sommer.

NHO: – Forstår frustrasjonen

NHO, som ennå ikke har mottatt søksmålet, mener også at søksmålet kommer på et uheldig tidspunkt.

– Vi forstår Babcocks frustrasjon, spesielt etter at man i fjor vår sikret samtlige piloter fast jobb i selskapet, og ble enige om en tariffavtale. Et søksmål bare uker før Babcock skal starte driften bidrar heller ikke til ro eller et godt samarbeidsklima, sier direktør Margrethe Meder for NHOs advokattjenester.

I slutten av april i fjor brøt det ut bemanningskrise i luftambulansetjenesten i nord. Striden om lønns- og arbeidsvilkårene pilotene skulle få hos Babcock, gjorde at 13 av dem sluttet. Dette skapte pilotmangel for Lufttransport, som da drev tjenesten.

Saken ble løftet opp på politisk nivå, og helseminister Bent Høie (H) ble beskyldt for manglende politisk lederskap av opposisjonen. Stortinget vedtok at regjeringen må utrede om det er bedre med offentlig/ideell drift i luftambulansetjenesten, en utredning Høie har lovet at skal være klar i løpet av denne stortingsperioden.