Høie må svare om ambulanseflyene

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedtok enstemmig å sende ni spørsmål til Helseminister Bent Høie om anbudsprosessen for nye ambulansefly.

-  Statsråden må svare kontrollkomiteen på hvorvidt den alvorlige situasjonen som har oppstått, kunne vært unngått, sier komiteens leder, Dag Terje Andersen(Ap) i ei pressemelding.

Han legger til:

- Komiteen ønsker også å få svar på hva som er bakgrunnen og hvilke vurderinger som ble gjort når det ikke ble gjennomført en virksomhetsoverdragelse.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil ha svar på følgende spørsmål:

1. Har politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet på noe tidspunkt i anskaffelsesprosessen gitt signaler til underliggende etater om at krav om virksomhetsoverdragelse bør unngås?

2. Luftambulansetjenesten HF har fått utarbeidet juridiske betenkninger om virksomhetsoverdragelse datert hhv. 26. november 2015 og 14. mai 2018. Hadde statsråden kjennskap til de juridiske betenkningene da Stortingets helse- og omsorgskomité gjennomførte høring om ambulanseflysaken 24. mai 2018?

3. Det var kjent for Luftambulansetjenesten HF allerede i 2015 at det var sannsynlig at det kunne komme krav om virksomhetsoverdragelse. I konkurransegrunnlaget er det presisert at det er anbudsvinners ansvar hvis det er krav om virksomhetsoverdragelse. Hvilke vurderinger ble gjort av ev. anbudsvinners driftsevne hvis man ikke skulle gjennomføre virksomhetsoverdragelse?

4. Når ble statsråden klar over at det ikke lå noen skriftlige juridiske betenkninger til grunn for vurderingen om at Luftambulansetjenesten HF ikke kunne stille krav om virksomhetsoverdragelse grunnet EØS-regelverket?

5. Hva var årsaken til at Lufttransport FW AS ble pålagt å gi informasjon om lønns- og arbeidsvilkår til Luftambulansetjenesten HF som ble videreformidlet til en konkurrent i anbudsrunden, all den tid det ikke var stilt krav i anbudsdokumentene om virksomhetsoverdragelse?

6. I andre runde av anbudskonkurransen senket én av de to aktørene som konkurrerte (Babcock Scandinavian AirAmbulance) sitt pristilbud kraftig. Gjennomførte helsemyndighetene en ny vurdering av selskapets evne til å levere samme kvalitet?

7. Hvilke krav stilte departementet til risikovurdering ved operatørbytte? Hvordan har dialogen om denne risikovurderingen blitt gjennomført?

8. Ble det, etter at det ble stilt spørsmål i mediene rundt daværende styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telles rolle i anskaffelsesprosessen, fra departementets side sørget for at helseforetaket gjennomførte en vurdering av hennes habilitet?

9. Direktør Juell i Luftambulansetjenesten HF har ved flere anledninger uttalt at de ikke ser at anskaffelsesprosessen kunne blitt gjort på annen måte. Gitt dagens situasjon, er statsråden enig i denne vurderingen?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken