Kjersti Toppe (Sp) spør statsråd Bent Høie om han tar ansvar for situasjonen og spør også om anbud i helsesektoren er en god måte å sikre befolkningen god beredskap.

Bent Høie svarer at han tar ansvar og viser til en plan for tiltak på kort- og lang sikt han har fått av Helse Nord.

– HOD har anmodet Forsvarsdepartementet om bistand noe som vil sikre beredskapen på kort sikt, sier han.

I tillegg jobbes det med å rekruttere piloter på lang sikt, sier han videre.

– Tjenesten har vært ute på anbud i ti år, og vi mener dette ikke er kompetanse som spesialisthelsetjenesten skal bygge opp på egen hånd, mener Høie.

Men sier han ha instruert RHF-ene om å følge situasjonen nøye og holde ham oppdatert.

– Tar statsråden ansvar for situasjonen? gjentar Toppe.

Og videre:

– Tar statsråden selvkritikk for hvordan saken har utartet og for at han ikke har grepet inn før?

Og hvordan kan vi stole på at ikke krisen blir enda større enn i dag?

– Situasjonen i dag er knyttet til at forhandlingene har strandet, sier Høie.

Men mener det er betydelig innsats nå for å ivareta beredskapen.

– Tar statsråden selvkritikk? spør Toppe igjen.

Og spør hvorfor man med vitende og vilje prioriterte pris over kvalitet?

– Det er ikke vanlig å stille krav om virksomhetsoverdragelse, sier Høie.

Og kaller anbudsprosessen som «helt ordinær».

– Min hovedoppmerksomhet handler om å ivareta pasientene og derfor gjør vi tiltak nå, svarer han.

Cecilie Myrseth (A) spør videre:

– Hva konkret vil statsråden gjøre for å sikre 24 – timers beredskap?

– Veldig krevende situasjon, spesielt i Finnmark de siste døgnene. Jeg gjentar at jeg har fått både kort- og langsiktige løsninger fra Helse Nord. Men det er ikke slik at alle fly står på bakken.

- Er tiltakene gode nok? Det mener ikke legene ved UNN, sier Myrseth.

Og peker også på at det ikke er stilt krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet.

- Er statsråden fornøyd med utformingen av anbudet?

- Gjennomført på samme måte som andre anbud. Ikke vanlig å stille krav til virksomhetsoverdragelse. Avtalen er inngått på vanlig vis, sier Høie.

Helseminister Bent Høie skal redegjøre for krisen i luftambulansetjenesten i Stortingets spørretime.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) en rekke spørsmål om helseberedskapen i Nord-Norge i Stortinget, men henviste til helseministeren.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville ha svar på hvor fornøyd Wara er med helseberedskapen i Nord-Norge for øyeblikket.

– I disse dager opplever vi en situasjon der ambulanseflyene i Nord-Norge blir satt på bakken etter en nærmest skandaløs anbudsrunde. Beredskapsmessig er dette svært alvorlig. Risikoen for at noen ikke får den hjelpen de trenger, er stor, sa Sps Marit Arnstad i den muntlige spørretimen.

– Hvordan ser statsråden på den totale beredskapen i Norge og særlig på den situasjonen som har oppstått i Nord-Norge når luftambulansen i perioder i praksis ikke fungerer? spurte hun.

Wara viste til at ansvaret for luftambulansetjenesten tilhører en annen minister, nemlig helseminister Bent Høie (H).

– Jeg er helt sikker på at vi tar situasjonen på det største alvor. Jeg vet at han jobber kontinuerlig med situasjonen, sa Wara.

– Det er ikke riktig for meg å gå nærmere inn på den situasjonen som har oppstått i Nord-Norge de siste ukene.

Justisministeren avviste at det snakk om noen ansvarspulverisering i saken. Statsråden la samtidig til at ingen fra regjeringen har sagt at man er fornøyd med helseberedskapen i Nord-Norge.

– Jeg har ikke opplevd at helseministeren prøver å skyve dette ansvaret over på en annen minister. Det som er beredskapsministerens ansvar på dette området, er å sørge for totalberedskapen.

I Stortingets spørretime onsdag, framførte Rødt-leder Bjørnar Moxnes hasteforslag om å annullere anbudet. Rødt ønsker å insource driften av ambulansefly.

Både Ap, Sp og SV kom tirsdag på banen med støtte til kravet fra Rødt om at luftambulansekontrakten brytes og at man heller forlenger avtalen med Lufttransport på ubestemt tid.

– Vi vil høre redegjørelsen til helseministeren før vi konkluderer. Men jeg har ringt Bent Høie i dag og gitt ham tydelig beskjed om å sikre at beredskapen er god når det gjelder ambulanseflyene i nord, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til NTB.

  • Dersom KrF støtter Rødts forslag, blir det flertall.
  • Dette blir ikke klart før tirsdag i neste uke

Dette er saken:

Lufttransport tapte i fjor anbudet på luftambulanseflyginger for britiskeide Babcock Scandinavian Air Ambulance.

Kontrakten har virkning fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet og har en verdi på nesten 2,6 milliarder kroner.

Dette til tross for at Lufttransport scoret høyere på kvalitet enn Babcock Scandinavian AirAmbulance AB (BSAA).

Det beste tilbudet fra Lufttransport FW AS var 11 prosent dyrere enn det vinnende tilbudet. Dette utgjør ca. 47 millioner kroner per år.

Forskjellen i pris, er i all hovedsak basert på at BSAA tilbyr lavere lønn og dårligere pensjonsbetingelser enn Lufttransport.

Det ble heller ikke stilt krav i anbudet om at de ansatte i Lufttransport skulle bli med over til Babcock.

Dette har ført til at mange piloter i Lufttransport, allerede et år før kontrakten går ut, har sluttet i selskapet, eller er på vei til å søke seg bort.

Dette har igjen ført til at mange ambulansefly er satt på bakken den siste tiden.

For å avhjelpe situasjonen har det nå blitt leid inn fly fra Sverige for å sørge for god nok beredskap i Nord-Norge. Regningen, som kan beløpe seg til millioner av kroner, vil etter all sannsynlighet bli sendt til Lufttransport. Dette kan få konsekvenser for selskapet.