Gå til sidens hovedinnhold

Alzheimer-dagen 21. september – angår den deg?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Hei, hvordan går det hos dere pappa, – er mamma i form?

– Sånn passe, hun skulle vært hos frisøren i dag, men hun ble ikke ferdig tidsnok med å stelle seg og rakk ikke timen. Du vet, – det tar si tid ...

– Enn du da, hvordan har du det? Er du sliten?

– Nei da, – det går nu ...

– Trenger du hjelp?

Pappa drar på det.
-Det er ikke så lett, – vi prøver litt til. Bare jeg får hvilt meg litt ...

Samtalen ovenfor kunne vært hentet fra virkeligheten. Bare i Fauske kommune er det registrert 158 personer med demenssykdom. 95 av disse bor fortsatt hjemme alene, sammen med ektefelle eller annen nær familie som tar seg av dem. Antall pårørende som stiller opp for sine kjære, er stort. Vi vet at mange av disse kjenner på mismot og ubesvarte spørsmål. Hvor syk er egentlig mor? Er det forsvarlig at min gamle far skal ha alt ansvaret? Tør jeg stole på at han husker alt som de før delte på: Legeavtaler, medisin, innkjøp, måltider og alt annet som må til for at livet skal bli bra. Voksne sønner og døtre ser slitne foreldre få altfor mye ansvar, de skjønner at det går egentlig ikke så greit. At det ikke er nok å «bare få hvilt seg litt ...»

Den årlige Demensaksjonen er i uke 38, fra 20. til 26. september. I løpet av uka vil Fauske demensforeningen være synlig med informasjon om demens, og innsamlinger til videre forskningsarbeid. 21. september er den internasjonale Alzheimer-dagen. Samme dag starter pårørendeskolen, et samarbeid mellom Fauske, Sørfold og Saltdal kommune. Dette er et tiltak for pårørende som er i nær familie med en demenssyk.

Fauske Demensforening ble stiftet våren 1992 som en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Foreningen har 80 medlemmer og er ett av Nasjonalforeningen for folkehelse sine lokallag. Den driftes lokalt av frivillige, samler inn penger til forskning og iverksetter tiltak for eldre og demenssyke lokalt.

Da covid-19 kom til landet i mars 2020, ble våre aktiviteter og tilbud sterkt redusert, noen stoppet helt opp.

Lørdagskafeen ble stengt. Aktivitetsvenner fikk ikke besøke sine beboere, verken på Helsetunet eller hjemme, og den etablerte kioskvogna som ga muligheter for å gjøre egne innkjøp, ble stoppet.

Møter med pårørende ble også avlyste.

Fauske demensforening har heldigvis fått klarsignal for oppstart av lørdagskafeen igjen.

Aktivitetsvenner får fortsette som før, besøke både hjemmeboende, og de som bor på institusjon. Ei ny arbeidsgruppe for aktivitetsvenn er under oppretting, nå representert med personell både fra hjemmetjenesten og Helsetunet. I tillegg deltar vi fra styret og en fra Hukommelsesteamet.

I løpet av demensaksjonen, torsdag 23. september arrangerer Fauske demensforening et åpent møte, hvor pårørende inviteres for informasjon om hvordan arbeidet organiseres og driftes. Vi vil presentere tilbudene som finnes, og gi muligheter for å tegne medlemskap i foreningen. Dersom det er interesse for det, vil demensforening bidra til at møteplasser for pårørende blir etablert.

Som pårørende trenger vi et treffpunkt som gir bedre forutsetning for å forstå. Vi trenger noen å dele tanker og bekymringer med. Det er ensomt å være den som «bare trenger å få hvilt seg litt ...» Og det er ensomt å være den som forstår situasjonen, uten å kunne gjøre så mye.

Vi håper at Fauske demensforening i jubileumsåret 2022 kan markere seg som et enda tydeligere talerør for de demenssyke.

Kommentarer til denne saken