Alt som stod igjen etter konkursen var en kostbar bobil. Bostyrer ber politiet vurdere saken

Styreleder mener alle tall er levert - men regnskapsfører fikk ikke betalt.

DEL

I mars brøt det ut brann i en bolig i Tromsø. Huset ble totalskadd i brannen, men alle beboere reddet seg ut. To dager senere ble det levert oppbudsbegjæring for selskapet Lipfish AS. Selskapet hadde gjennom flere år drevet engroshandel med fisk, og spesialisert seg på leppefisk til havbruksnæringen.

Selskapet hadde samme forretningsadresse som boligen. Men de hadde motbør også før brannen. Etter flere år med sterk vekst, falt inntektene sterkt og 2018 endte med underskudd. For 2019 er ikke regnskap registrert.

Forsikring gjaldt ikke

Bostyrer Ingar Nordmo Olsen er nå ferdig med bobehandlingen. Her fremgår det at alle driftsmidler og eiendeler i selskapet gikk tapt i brannen, med unntak av en kostbar bobil som også var registrert på selskapet. I tillegg til ordinært kontorutstyr disponerte selskapet også snøfreser, gressklipper og annet bobiltilbehør som gikk tapt i brannen. Det ble ifølge borapporten opprettet en forsikringssak, men næringsforsikringen for løsøre var ikke gjeldende da brannen skjedde og erstatning ble ikke utbetalt.

Selskapet hadde bankgjeld på 950.000 og 1,1 millioner stilt i garanti for oppkjøp av fisk gjennom salgslag. I tillegg ble det anmeldt 18 krav på nær fem millioner kroner totalt i boet.

På bankkontoene var rundt 11.000 som kunne motregnes gjelden.

Bobilen sto parkert på en annen adresse, med over 60.000 i påløpt leie. Bostyrer valgte derfor å overlate denne til banken, som så gjorde opp med eieren av parkeringsplassen og kunne overføre et overskudd på nær 100.000 tilbake til konkursboet.

Nordmo Olsen hadde dermed noe midler til bobehandlingen, men kreditorene fikk ingen utbetaling ut over salget av bobilen.

Mistenker lovbrudd

Bostyrer har funnet grunn til å mistenke at det er begått enkelte brudd på regnskapsloven. Årsaken er at regnskapsfører avsluttet sitt arbeid midtveis i 2019 etter å ikke ha fått betalt. Styreleder mener ifølge borapporten han har overlevert samtlige regnskapsbilag og at det er ført regnskap frem til oppbud. Av samme grunn mangler en del momsoppgaver, og dette kan være brudd på merverdiavgiftsloven. Bostyrer mener saken fremstår uklar, og oversender saken til politiet for vurdering. Det er heller ikke betalt inn tilstrekkelige midler på skattetrekkskonto.

Bostyrer har ikke hatt ressurser til ytterligere undersøkelser, men finner ikke skjellig grunn til å mistenke andre lovovertredelser. Til tross for mistanke om lovbrudd vil han ikke innstille på konkurskarantene, ettersom ingen av de to styremedlemmene tidligere har vært involvert i konkurser.

Tre dager etter at oppbudet ble levert, startet styrelederen i selskapet et nytt selskap med samme formål.

Styreleder har ikke besvart henvendelsen fra Nord24.no.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken