Bodø har hatt besøke av Norges nye samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nygård har sin bakgrunn fra det sentrale Østlandet, der han i mange år har vært ordfører i Fredrikstad og har slåss for en styrking av blant annet togtilbudet rundt hovedstaden. Ut fra det var nok mange spente på hvilke signaler han ville gi når det gjelder sentrale, nordnorske samferdselsprosjekter.

Nygård var i Bodø primært for å bli orientert om «Ny by-ny flyplass»-prosjektet, og han stilte seg fullt ut bak dette, selv om han ikke kunne love enda større framdrift i byggeplanene.

Både storting og regjering vil dette, sa Nygård, og det er også et stort prosjekt for landet. Ikke minst på grunn av nullutslippsmålene for den nye bydelen.

Nygård ble også orientert om det andre store, lokale samferdselsprosjektet som er under utvikling; ny E6 gjennom Sørfold. Her var samferdselsministeren mye mindre konkret i sine løfter.

Alt han ville si var at han hadde fått en orientering om prosjektet og at det ikke finnes omkjøringsveier. Det er argumentert for at dette er viktig, sa Nygård, men ville ikke kommentere saken ut over det.

Verken i Solberg-regjeringens statsbudsjett, eller i Støre-regjeringens tilleggsbudsjett er det avsatt penger til å starte arbeidet med ny vei.

Det er skuffende, men denne regjeringen bør føle en absolutt forpliktelse for at spaden kan settes i jorda i deres stortingsperiode. Det avhenger av framdriften av NTP, men også av politisk vilje, eller mangel på sådan.

Ny E6 gjennom Sørfold er et klassisk distriktsveiprosjekt, og Senterpartiets suksess i valget skyldes i stor grad deres løfter om å satse på distriktene.

E6 gjennom Sørfold er en svært ulykkeutsatt veistrekning, samtidig som dårlige tunneler er en flaskehals når det gjelder eksport av blant annet fisk til resten av Europa. Uten en utbedring vil både liv settes i fare, og en viktig distriktsnæring rammes hardt.

Solberg-regjeringen, med statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i spissen skal ha all ære av å ha løftet fram prosjektet.

Selv om den ikke fant penger i dette statsbudsjettet, vil den gi midler til forberedende arbeider med E6 gjennom Sørfold.

Da vil det være et enormt paradoks – og svært skuffende – om en regjering der «distriktspartiet» Sp sitter sentralt stopper framdriften i prosjektet.

Vi håper og tror at dyktige nordlandspolitikere i både i Sp og Ap sørger for at så ikke skjer. Allerede neste år legger denne regjeringen fram sitt første egne statsbudsjett, utarbeidet av dem fra bunnen av.

Da forutsetter vi at samferdselsministeren kan komme til Bodø og Sørfold med et mye klarere svar enn nå, og at det blir et rungende ja til ny E6 gjennom Sørfold.