Hvis en sykepleier eller helsefagarbeider skader seg på jobb kan resultatet være at de ikke får yrkesskadeerstatning. Yrker med tunge løft, som holder helsevesenet i gang, dekkes ikke skikkelig i dagens ordning. Slik kan det ikke være lenger. Regelverket har for lengst gått ut på dato. Nå krever Fagforbundet handling.

Ett av de verste eksemplene vi har sett gjelder ett medlem som gikk stolt på jobben som hjelpepleier. En helt vanlig dag på jobb for fellesskapet. Dette ble hennes siste dag på jobb. Ett tungt løft endte i en alvorlig ryggskade. Hun ble lam fra brystet og ned, men yrkesskadeerstatning fikk hun ikke. Brutalt. Urettferdig. Tragisk.

Eller historien om en brannkonstabel som ble skadet under en øvelse. Yrkesskadeerstatningen uteble fordi det er normalt for brannmenn å løfte mennesker ut av brennende hus. Dette er to av mange hjerteskjærende historier.

Det er flere hull i dagens ordning som må tettes. For det første må flere yrkesgrupper bli dekket og belastningsskader over tid i muskler og skjelett må bli definert som yrkesskade. Dette punktet i loven rammer spesielt våre medlemmer i helsesektoren som står i tøffe og stressende yrker over lang tid. I tillegg er psykiske lidelser unntatt. Fysiske og psykiske lidelser må sidestilles.

Vi vet at yrker innen pleie og omsorg er kvinnedominerte grupper. Derfor er dette også en del av den moderne likestillingskampen. Det er langt flere menn enn kvinner som får yrkesskadeerstatning. Dagens lovverk er rett og slett diskriminerende.

Derfor støtter Fagforbundet helhjerta regjeringa som vil revidere forskriftene om yrkessykdommer og yrkesskader. Regjeringa fortsetter storrengjøringa i arbeidslivet ved å ta tak i nok en sak som høyreregjeringa ikke gjorde noe med. Det bør alle som jobber i tøffe yrker med tunge løft være svært glad for.