Det er også få bransjer som så direkte berører dagliglivet til hver enkelt nordmann. I dagligvarebutikken finner vi de varer vi trenger daglig, som brød og melk og del fleste av oss besøker en slike butikk flere ganger i uken.

Det har gitt grunnlag nær 4.000 dagligvarebutikker, spredt ut over hele landet, med en samlet omsetning på over 180 milliarder kroner.

I dette enorme, og viktige marked finnes det kun fire aktører; Norgesgruppen (Kiwi, Meny, Joker m.m.) med 44 prosent av markedet, Coop med 30 prosent, Rema med 23 og Bunnpris med 3 prosent.

Dette har skapt en konkurransesituasjon der det er svært vanskelig for nye aktører å etablere seg, og det har igjen bidratt til at matvareprisene i Norge er høyere enn de kunne være.

Det har vært et mål for skiftende regjeringer å øke konkurransen i dette markedet, og i 2019 kom det en egen stortingsmelding om saken.

Et av forslagene der var å gjøre det lettere for konkurrerende butikker å få innpass på attraktive tomter.

I Norge handler svært mange av oss ofte og lite sammenlignet med andre land. Det gjør at vi helst handler i butikker som ligger i nærheten av der vi bor eller jobber.

Tilgang til butikklokaler nær bo- og arbeidsplasser er derfor ekstra viktig, og i dag er kjedene i stand til å blokkere for nyetableringer nettopp i slike områder.

Manglende tilgang til gode lokaler i dag er en viktig grunn til at konkurransen i dagligvaremarkedet er dårlig, sa konkurransedirektør Tina Søreide nylig til NRK.

Kjedene sperrer ute sine konkurrenter ved å kjøpe eller leie eiendom i folkerike områder og etablere seg selv der. Deretter selger de enten eiendommen videre, eller leier et lokalene selv.

Ved videresalget - eller utleien - legger de inn en klausul i salgsavtalen, eventuelt lager en eksklusiv leieavtale, som forbyr konkurrenter å etablerer seg i de deler av lokalene som de selv ikke bruker.

Nå vil næringsminister Jan Christian Vestre forby slike eksklusivitetsavtaler. Denne metoden som etablerte aktører bruker for å hindre konkurranse fra andre er en skikkelig en uting som jeg vil ha en slutt på sier Vestre til NTB.

Forslaget om å regulere dagligvarekjedenes bruk av denne type klausuler og leieavtaler er nå sendt på høring, og vil etter hvert havne i Stortinget. Der bør den vedtas.

Den måten matvaregigantene opererer i eiendomsmarkedet på er en uting som skader norske forbrukere.

Et annet grep som bør vurderes er å endre plan- og bygningsloven slik at kommunene ikke kan bruke sine arealplaner for å beskytte eksisterende butikker mot konkurranse, ved å forby etablering av nye butikker i områder der det alt ligger en butikk.

Dette er noe konkurransetilsynet har gitt flere kommuner påpakning for de siste årene.

Vestre lover da også flere tiltak for å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, og det er på høy tid disse kommer.