Alle skal ha et hjem

Leder i Bodø SV og 2. kandidat på Bodø SVs kommunevalgsliste

Leder i Bodø SV og 2. kandidat på Bodø SVs kommunevalgsliste Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Å ha et hjem er helt grunnleggende for å kunne leve et godt liv. For særlig barnefamilier er det også viktig at bosituasjonen er stabil sånn at barn ikke må flytte mellom skolekretser.

I lørdagens AN kan vi lese om en lavinntektsfamilie som er helt avhengige av bostøtten de får fra Husbanken for å få økonomien til å gå rundt. Artikkelen peker på at det trolig er sånn at enkelte som trenger denne støtten ikke vet om den. Det pekes også på at Husbankens grenser er lavere enn de burde vært i en by med så høye boligutgifter som vi har i Bodø.
Folk rundt om i landet, og kanskje i særlig stor grad i Bodø, merker presset i boligmarkedet og økte priser både på kjøp og leie av bolig. Likevel valgte regjeringen i 2019 å justere bostøtteordningen med det resultat at 3100 familier mistet bostøtten. Noen mottakere har fått noen hundrelapper mer, men samlet sett ble posten for bostøtte redusert på statsbudsjettet med et par titalls millioner kroner.

For SV har det derfor vært viktig at Bodø kommune skal kunne tilby en kommunal bostøtte som kompenserer for kuttene i Husbankens støtte. Så langt er det bare personer i heldøgnsbemannede boliger som mottar denne kommunale bostøtten. Men vi ønsker å utvide denne ordningen sånn at den kommunale bostøtten gis i tråd med husbankens tidligere ramme. Det er våre samarbeidspartier enige i, og posisjonen har nedfelt dette i den politiske plattformen som danner grunnlag for samarbeidet de neste fire årene. Dette er god og omfordelende politikk som skal sikre at de aller mest vanskeligstilte har råd til å betale husleia uten at de må søke om sosialhjelp. Sammen med samarbeidspartiene vil vi gjøre det vi kan for å hjelpe disse lokalt, når regjeringens politikk på dette området er altfor dårlig.

Andre verktøy som kan lette presset på boligmarkedet skal også tas i bruk. Vi vil føre en aktiv boligpolitikk og bruke alle tilgjengelige tiltak for å få ned presset både i eie- og leiemarkedet. Mye bra ble igangsatt i forrige periode. For eksempel har vi fått etablert boligfondet, som gir muligheter til å hjelpe bl.a. førstegangsetablerere uten velfylt BSU-konto. Den kommunale boligstiftelsen, BKBS, er også blitt et mer aktivt verktøy. Disse blir viktige når vi skal realisere målene i samarbeids-plattformen vår de kommende fire år. Der slår vi nemlig fast at kommunen skal videreføre en aktiv og målretta boligpolitikk, øke antallet kommunale boliger, utvide bostøtteordningen og arbeide utfra en helhetstenkning for at folk skal ha mulighetene til å bo godt.

Usikkerhet rundt bosituasjon er en stor belastning for vanskeligstilte. Særlig barnefamilier er svært sårbare for å flytte rundt. Ustabile leieforhold, den høye terskelen for å få lån til å kjøpe selv og en husholdningsøkonomi hvor boligutgiftene tar nesten alt, er utfordringer som skaper store sosiale skiller. Vi kan og skal bruke alle tilgjengelige politiske verktøy for å dempe disse sosiale skillelinjene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken