Et nytt skoleår er rett rundt hjørnet og mange elever er spente på hvilke lærere de vil møte den første skoledagen. Dessverre vil mange elever møte ukvalifiserte lærere ved skolestart.

Til tross for bred enighet om at lærere med høy kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring, hadde «lærere» uten lærerutdanning ansvaret for 6,5 millioner undervisningstimer i 2019 i de offentlige grunnskolene i Norge. Dette ifølge tall fra SSB.

Barna er framtiden

15 prosent av alle som jobber i lærerstillinger i barneskolen og ungdomsskolen er ikke egentlig lærere. De mangler lærerutdanning, og dermed viktig kompetanse for jobben. Nordland er et fylkene som kommer dårligst ut på denne statistikken.

At et av verdens rikeste land ikke klarer å gi alle barn og unge en lærerutdannet lærer, bør være et alvorlig tankekors for politikerne i valgåret 2021. Å rekruttere godt kvalifiserte lærere til utdanningssektoren er ikke en umulig oppgave hvis man virkelig vil.

Det er en sentral politisk målsetting for norsk skole at alle elever har rett på likeverdig opplæring. Likevel har ikke norske elever hatt den samme tilgangen på denne viktige ressursen i mange år.

Alarmklokkene slår

For andre år på rad synker antall studenter som har fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningene i Norge.

Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, ble nylig intervjuet om dette på Utdanningsforbundet.no: «Dette er alvorlig. Alarmklokkene bør ringe både hos regjeringen og hos KS» sa Skyvustad.

Her viser Utdanningsforbundet til at 11 482 studenter har fått tilbud om studieplass ved en lærerutdanning i Norge. Det er 417 færre enn i fjor og en nedgang på 3,5 prosent. For grunnskolelærerutdanningen 5–10 er nedgangen på hele 14,9 prosent.

Nedgangen må tas på alvor. Skal vi klare å rekruttere godt til et yrke, må det oppleves som attraktivt. Læreryrket må verdsettes høyere, ikke minst lønnsmessig. KS hadde en mulighet til dette i årets lønnsoppgjør. Nå venter Utdanningsforbundet på Rikslønnsnemdas avgjørelse i september.

Politikere må handle nå

Innsatsen for å rekruttere og beholde lærere i skolen må styrkes for at samfunnet skal klare å oppfylle alle elevers rett til kvalifiserte lærere. Det må sørges for at nasjonale vedtak og ambisjoner blir ivaretatt helt ut i den enkelte kommune og skole.

Utdanningsforbundet mener at en godkjent lærerutdanning må være et minimum, og at alle barn og elever skal ha en lærerutdannet lærer i alle fagene sine. Bare LÆRERE er lærere.

Ord fra politikerne må følges opp med handling.

Staten og kommunene rår over de sentrale virkemidlene og har hovedansvaret for dette.

Alle politiske partier oppfordres herved til å handle nå.

Alle elever fortjener lærerutdannede lærere!

Godt valg!