Smerte er en viktig funksjon for å unngå skade. Nye studier tyder på at insekter føler smerte. Snegler har et nervesystem, og ved skade trekker de seg sammen og kan skille ut opioider, som har en smertelindrende effekt. Det tyder på at de også føler smerte.

Dette bør folk ha i tankene når de bekjemper brunskogsneglen. Midler som har en etsende eller uttørkende effekt, samt stikking med skarpe gjenstander, fører til en langtrukken død. Kutting i to kan gi rask død, men bare hvis det skjer rett bak følehornene, nærmest mulig hodet.

Godkjente sneglemiddel tar livet av alle sneglearter, også de stedegne, som er nyttige for hagen. Sneglene står for ca. 40 prosent av nedbrytingen av dødt plantemateriale, og de er også en viktig næringskilde for insekter, fugler og andre dyr.

Ved å la en del av hagen være natureng, kan man lettere holde brunskogsneglen unna bed og grønnsakshager.