Gå til sidens hovedinnhold

Alle bodøværinger skal en skole i nærheten!

Budsjettprosessen for 2021 er særdeles krevende. Den politiske jobben har for en stor del gått ut på å begrense skadene av kutt. For at både drifts- og investeringsbudsjettet må noe ned er nesten alle partiene i Bodø bystyre enige om.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rammebetingelsene for kommunene er blitt dårligere de siste åra, blant annet fordi overføringene fra staten ikke holder følge med nye oppgaver og lønns- og prisstigning. Da det i budsjettforslaget fra rådmannen ble foreslått å spare penger ved å se på skolestrukturen var det mange som skvatt. Det har vi rette opp. Likevel har det kommet tilbakemeldinger på at folk i utkanten er redde for at skolene deres skal legges ned.

Samarbeidspartiene i Bodø bystyre har inngått en avtale som blant annet sier følgende: «Partene er enige om at nåværende skolestruktur skal ligge fast i hele perioden». Bodø endrer seg stadig, og bruken av kommunale kroner til skole skal til enhver tid gi best mulige tjenester på en mest mulig effektiv måte. Samtidig er det viktig for oss at utkantene i Bodø føler seg trygge på at skoletilbudet blir opprettholdt. Flere steder i utkantene av Bodø kommune har opplevd tilflytting de senere åra. Vi vet av mange av tilflytterne ikke hadde kommet dit dersom det ikke var skole der. Nå får vi sterke og livskraftige samfunn som folk flytter til, og der nye generasjoner får vokse opp. Helligvær, Kjerringøy og Breivik er gode eksempler på dette.

Vi som er valgt til å styre Bodø hele tiden må vurdere nøye hvor ressursene skal settes inn for å få best mulig effekt. Skolen er noe av det som gjør et lokalsamfunn til det det er. Dette blir spesielt tydelig i små lokalsamfunn. Derfor skal Bodøs utkanter beholde skolene sine.

Alle skal ha en god skole i nærheten. Dette har Senterpartiet slåss for i alle år, og kampen fortsetter. Vi er derfor glade for å ha bidratt til at Bodøs økonomiplan for de neste årene ikke legger opp til noe annet enn det.

Kommentarer til denne saken