Gå til sidens hovedinnhold

Alkoholpolitikk på villspor

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken ble det klart at regjeringen har kommet til enighet med FRP om statsbudsjettet for 2021. FRP går på et nederlag når det kommer til kvoteflyktninger, mens regjeringen, og da særlig KRF, går med på å kutte avgiftene på sukker, snus og røyk samt alkohol. Dette er en tragedie for Norge!

I Norge er vi med god grunn opptatt av folkehelse. Helsen er viktig for de aller fleste på et individuelt plan. Det er kjekt å være frisk. Men helse er også viktig for samfunnet, da dårlig helse blant folk koster arbeidsgivere og staten mange penger hvert år. Har folk bedre helse, kan staten derfor bruke de sparte pengene på utdanning, samferdsel, tilbud for unge og gamle og andre ting som kommer fellesskapet til gode.

Derfor er det rart at regjeringen nå velger en politikk som sender signaler om at folkehelsen ikke er så viktig likevel. Argumentet er at folk uansett kjøper vin, røyk og søtsaker, men bare drar til Sverige for å handle, i stedet for å kjøpe det i Norge. Det kan hende at dette er sant i grensetraktene, men ikke alle i Norge bor ved svenskegrensen.

Vi vet alle at for mye sukker er skadelig for kroppen. Overvekt og fedme er et økende problem[1] som fører med seg store helseplager. De skadelige helseeffektene av røyking er også velkjent. Det samme gjelder i noen grad snus[2]. Likevel er det avgiftskuttene på alkohol som jeg mener er mest hårreisende.

Alkohol er veldig helseskadelig, særlig i store mengder. Alkohol er kreftfremkallende, det gir økt sjanse for høyt blodtrykk, hjerneslag og leversykdommer[3], samt en lang rekke andre helseplager.

Men heller ikke dette er mitt hovedanliggende.

Både overvekt, kreft, diabetes og leversykdommer er problemer som i stor grad rammer den enkelte. Det er klart at det har innvirkning på den nærmeste familie også, hvis noen er sykelig overvektig eller lider av KOLS, men det er fortsatt den syke som er aller mest skadelidende.

Med alkohol er dette IKKE tilfellet. Med alkohol er dessverre ofte andre mer skadelidende enn den som drikker. Meetoo bevegelsen har vist hvor omfattende problemene med seksuell trakassering er, og denne trakasseringen skjer ofte i forbindelse med alkohol-konsum. Det samme gjelder trolig også voldtekt. Alkohol er også et problem i trafikken, der ikke det nødvendigvis er den berusede som rammes hardest. I mange hjem skaper alkohol uforutsigbare og vanskelige hverdager for partner og barn, der særlig høytider (eller stengte skoler grunnet pandemier) blir en stor belastning. I tillegg til dette kommer alt av hærverk og materielle skader som skjer grunnet fyll.

Jeg mener at regjeringen sender veldig urovekkende signal med alle disse avgiftskuttene, og signal fra regjeringen er faktisk viktige! Dette har kanskje kommet aller tydeligst frem i forbindelse med den den gang så omstridte røykeloven, og de senere tiltakene om advarsler på røykpakkene, og at røyken ikke lenger skal ligge fremme i butikkene. Folk røyker mindre! I 2000 røkte 31 prosent av den norske befolkning mellom 16 og 74 år daglig. I 2019 er tallet 9 prosent.[4] Dette er en fantastisk nedgang.

Når vi vet dette, burde vi ikke prøve å sende signaler om at alkohol er skadelig? Burde man ikke øke prisene på alkohol, og komme med advarsler.

Ja, jeg mener vi burde gå enda lengre. Jeg mener at de burde innføres en promillegrense i det offentlige rom. Slik det ikke lenger er lov å røyke på resturater, julebord, og i offentligheten forøvrig, tenker jeg at man kunne ha en promillegrense. Hvor denne grensen burde gå er det sikkert andre som er mer kompetente å bedømme enn meg. Det finnes gunstige gode alkometer som man kunne brukt i barer og restauranter. Har man en promille over grensen, så blir man kastet ut, og er man på grensen får man ikke kjøpt mere alkohol.

En slik promillegrense ville ikke satt en stopper for det som skjer i det private, men det ville hjulpet på julebord, barer og restauranter; det ville gjort at man kanskje kunne hatt utleie av el-sparkesykler på nattestid i storbyene våre; det kunne begrenset hærverk og bråk, og ikke minst: Det hadde sendt et tydelig signal om at alkohol i store mengder er noe vi ikke ønsker i samfunnet vårt. Alkohol i store mengder er verre en de fleste forbudte rusmidlene vi har, slik som kannabis, LSD eller Ecstasy. Professor David Nutt rangerer Alkohol som det mest skadelige rusmiddel av alle, hvis man kombinerer både skade for brukeren og skade for samfunnet. [5] Selv hvis man ikke skulle anerkjenne hans forskning, så sier det noe om hvor skadelig alkohol i store mengder er.

Og til slutt: Hvis man vil ha bukt på grensehandel, så finnes det et alternativ. Man kunne ha beholdt (eller økt) prisene på tobakk og alkohol i Norge, og forbudt tollfri import av disse varene. Da ville man bevart de samme arbeidsplassene som man argumenterer for nå, uten de store skadevirkningene som det nye statsbudsjettet kan få.

[1] https://www.fhi.no/nyheter/2017/overvekt-fedme-i-norge/(03.12-2020)

[2] https://www.helsenorge.no/snus-og-roykeslutt/helseskader-av-snus/(03.12-2020)

[3] https://www.helsenorge.no/alkohol/alkohol-og-helse/(03.12-2020)

[4] https://www.ssb.no/statbank/table/05307/(03.12-2020)

[5] https://www.bbc.com/news/uk-11660210(03.12-2020)

Kommentarer til denne saken