I august er det 75 år siden atomvåpen ble brukt i krig for første gang. Litt over kl 8 om morgenen den 6. august 1945 kom det amerikanske bombeflyet Enola Gay inn over den japanske byen Hiroshima. Kl 08.15 eksploderte atombomben «Little Boy» over byen. Eksplosjonen ødela 90 % av byen og drepte 80.000 mennesker umiddelbart. Helsepersonell kunne gjøre lite eller ingenting for å hjelpe de skadde.

Tre dager senere ble nok en atombombe sluppet over Nagasaki. Ca 40.000 mennesker døde umiddelbart. I begge byene doblet antallet drepte seg i løpet av de neste fire månedene. Senere har titusener omkommet av sykdommer relatert til stråling og andre skader.

Atomvåpen er det mest inhumane våpenet verden har sett. Atomvåpen dreper umiddelbart og i generasjoner fremover.
Bildene og historiene fra de overlevende i Hiroshima og Nagasaki er en ubehagelig, men nødvendig påminnelse til oss selv og våre folkevalgte om at enhver bruk av atomvåpen, i krig eller ved uhell, vil utløse katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø.

75 år med atomtrussel
75 år etter Hiroshima og Nagasaki er atomtrusselen større enn på lenge. Atomvåpenstatene ruster opp og moderniserer sine arsenaler, internasjonale kontrollavtaler faller og spenningen mellom atomvåpenstatene øker. Vi er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Det bør du være også!

Vi har alle rett til å leve i en verden fri for atomvåpen og nå er det på tide at vi krever det. Atomvåpen er en menneskeskapt trussel. Ved å arbeide for reell nedrustning og avskaffelse kan mennesker også eliminere denne trusselen.

I 2017 ble et stort flertall av FN-statene enige om en traktat som forbyr atomvåpen. Avtalen er et tydelig uttrykk for at disse 122 statene anser det som utdatert, uakseptabelt og illegitimt å true med massemord av sivile. Til nå har 40 stater ratifisert avtalen. Når 50 land har ratifisert er avtalen gjeldende folkerett. Den norske regjeringen har valgt å ikke støtte avtalen. Det til tross for at 8 av 10 nordmenn ønsker et forbud mot atomvåpen.

Norge tilhører et mindretall som tviholder på forestillingen om at atomvåpen er nødvendige og legitime. Vi har ikke selv atomvåpen, men la det ikke være noen tvil: Norge er en atomvåpen-medskyldig stat - vår sikkerhetsstrategi bygger på trusselen om massedrap av sivile. Mener vi nordmenn at det er greit å true andre land med massedrap på sivile? Eller ønsker vi å stå på riktig side av historien, og være blant dem som presser på for å ruste ned?

Atomvåpen er lokalpolitikk
Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen og et atomvåpenangrep vil ha enorme konsekvenser, også for innbyggerne i kommuner som Bodø. Derfor har lokale myndigheter et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk. ICAN Cities Appeal er et globalt opprop der byer og lokalsamfunn viser sin støtte til FNs forbud mot atomvåpen.

Så langt har 27 norske byer og kommuner vedtatt ICAN Cities Appeal, deriblant landets største byer Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Hiroshima og Nagasaki er med. Når atomvåpenstatene nå bruker milliarder på å modernisere sine atomvåpenarsenaler og spenningen stiger både globalt og regionalt, trenger vi lokalpolitikere som står opp for egne innbyggeres trygghet og sier nei til det internasjonale maktspillet.

Norge og atomvåpen
Motstanden mot atomvåpen har alltid vært stor i Norge. Derfor tok Gerhardsen-regjeringen i 1957 et standpunkt mot NATO og stormaktene og erklærte at det ikke skal være atomvåpen på norsk jord. Det var et brudd på NATOs atomvåpenpolitikk. Nei til Atomvåpen ble startet i 1979 som en protest mot USAs planer om å utplassere nye mellomdistanseraketter i Vest-Europa og Sovjetunionens utplassering av SS-20 raketter i Europa. Flere hundre tusen ble medlem i organisasjonen, deltok i fredsmarsjer og skrev under opprop. Som kjent ble det ikke utplassert mellomdistanseraketter i Europa. Vi fikk i stedet en avtale mellom Gorbatsjov og Reagan som forbød slike våpen. Vi fikk også andre nedrustningsavtaler. Historien viser at lokalt engasjement har vært avgjørende for å legge tilstrekkelig press for å få til nedrustning internasjonalt.

I fjor sa imidlertid USA opp mellomdistanseavtalen. Nå står også START-avtalen om interkontinentale raketter for fall. Det internasjonale kontrollregimet forvitrer, vi er snart tilbake der vi begynte. I en verden preget av hard rivalisering mellom stormaktene, intens opprustning, uforutsigbarhet, ustabilitet og høy mistillit, er risikoen for at avskrekking går galt, uakseptabelt høy.

Vi kan ikke stole på flaksen som har avverget katastrofe de siste 75 årene. Den eneste garanti mot bruk av atomvåpen er total avskaffelse, og det fremste verktøyet vi har for en verden fri for atomvåpen i dag er FNs atomvåpenforbud.

Markeringer over hele landet
Det vil bli markeringer om Hiroshima over hele landet. Mange vil tenne et lys for Hiroshima, eller sette små papirlanterner med fredsønsker på vannet, slik man gjør i Hiroshima. NRK sender også NTAs fredskonsert etter Dagsrevyen den 6. august.