Alarmerer om meget stor fare på E6: – Påkjørslene har medført store skader