Et anonymt brev fikk kommunen til aksjonere mot eiendommen. Nå har grunneieren fått beskjed om å rydde opp.

Også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok tipset fra den anonyme avsenderen.

– Dette har jeg ikke opplevd tidligere, at vi mottar en anonym henvendelse om ulovlig dumping av asfalt, sier arealplanlegger i Fauske kommune, Renée Normann, til Avisa Nordland.

Les tilsvaret fra grunneieren lenger ned i saken.

Les også: Krever svar etter ulovlig dumping av mengder med asfalt: – Svært alvorlig

– Forurensning

I september tikket tipset om ulovlig dumping av asfalt ned mot Farvikbekken – i området ved Vestmyra inn. Kommunen tok opp tråden med grunneieren i løpet av den påfølgende måneden.

– Vi har vært på befaring hvor vi observerte rester som lå igjen, forteller Nordmann videre.

Grunneier fikk således beskjed om å rydde opp innen to uker.

– Vi har imidlertid ikke hatt kapasitet til å følge opp raskt nok, men vi skal på etterkontroll om ikke altfor lenge når snøen forsvinner, legger hun til.

Arealplanlegger Normann er tydelig på man som hovedregel må levere asfaltrester til et godkjent deponi eller gjenvinningsanlegg.

– Det er forurensning, og som forurensningsmyndighet har vi i det siste begynt å ta saker som dette mer alvorlig, sier hun.

– Kreftframkallende

For ifølge Normann kan asfalt bestå av skadelige stoffer, som for eksempel tjærestoffet polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

– I større mengder kan det være kreftframkallende. I tillegg består ofte asfalt av andre stoffer som man ikke vet om, som kan være veldig skadelig for områder med bekker og lignende, sier hun. (se faktaboks)

– Med en gang noen tar opp asfalt fra sin innkjørsel eller vei, må dette håndteres på forsvarlig og lovlig vis, sier hun og legger til:

– Vi har opprettet dialog med grunneieren og vi har bedt ham om å fjerne det som han har dumpet.

– Fjernet

Normann forteller at hun på nåværende tidspunkt ikke vet eksakt hvor mye ulovlig dumpet asfalt det dreier seg om.

– Men hvis etterkontrollen viser at det ikke er fjernet, vil vi gi varsel om pålegg, selv om vi i det lengste ønsker å unngå å ilegge innbyggere slike bøter. Folk er som regel villige til å gjøre det vi ber om, sier hun.

Grunneieren sier til Avisa Nordland at asfalten er fjernet, og at dette er gammelt nytt:

– Jeg har vært i kontakt med Fauske kommune – som også har vært på inspeksjon. Asfalten er i dag fraktet til et godkjent deponi, forsikrer vedkommende.