Det har vakt reaksjoner at Bodø 2024 går inn med milliongarantier for å sikre seg at en Aha-produksjon legges til Bodø. Det dreier seg om innspilling av et album med helt nye låter og en film om Aha.

Innspillingen skal skje live på Svømmehallen scene, og bildene derfra skal kombineres med naturbilder fra Bodø og omegn. Ideen er å presentere ikke bare musikken, men også klimautsatt nordnorsk natur for et bredt internasjonalt publikum, gjennom strømmegiganter som Netflix.

Dette blir det andre store prosjektet utenfra på kort tid som får milliongarantier fra Bodø 2024. Det første var TV2s innspilling av tv-serien «Hver gang vi møtes» på Kjerringøy».

Nå kommer altså reaksjonene. – Om de skal bruke milliongarantier på kulturproduksjon, hvorfor bruke det på etablerte artister som a-ha, og ikke på noen som faktisk trenger det, skriver blant andre RV-politiker Andreas Tymi på sosiale medier.

Det er et helt relevant spørsmål. Både Aha og TV2 er store kommersielle aktører, som strengt tatt ikke trenger penger fra Bodø for å gjennomføre sine prosjekter. Det gjør derimot et utall lokale aktører som sliter med å få budsjettene til å gå i hop.

Programsjef Henrik Sand Dagfinrud i Bodø 2024 svarer på kritikken med å vise til at pengene ikke skal gå til Aha direkte. Garantien skal sikre at Aha ikke flyr alt personell inn fra Oslo, men bruker lokale krefter på ting som orkester (Arktisk Filharmoni skal delta under hele innspillingen), lyd, lys, crew og lokale.

Vi vil vise at det er mulig å gjennomføre produksjoner på dette nivået også i nord, sier Dagfinrud, og han mener dette er en kjempemulighet for lokale kulturnæringsaktører til å skaffe seg kompetanseheving.

Dagfinrud har åpenbart et poeng. Nettopp fordi de er så kommersielle er det ingen grunn for Aha og TV2 til å velge akkurat Bodø. Skal de hit må de få noe igjen.

Men da er det avgjørende at besøkene får den type ringvirkninger de er ment å få, enten det handler om kompetanseheving eller reklameeffekt for Bodø. Det påligger Bodø 2024 et enormt ansvar for hele veien å passe på at så skjer.

Et annet ansvar – og en utfordring – er at denne satsingen på store navn sørfra ikke må skygge for satsingen på den lokale kulturen. Det er jo nettopp den et europeisk kulturår skal løfte fram og styrke.

Så langt har det vært relativt lite oppmerksomhet rundt akkurat dette aspektet. Selv om Bodø 2024 ikke skal ha all skyld for det, trenger de raskt å komme på banen med lokale prosjekter som også skaper forventninger til, og begeistring rundt 2024.

Så langt har det vært en mangelvare, og slik kan det ikke fortsette.