Advarer mot å kutte fiskeristøtte. – Kan få store negative konsekvenser

Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer på at Steigen kommune ikke er i stand til å støtte investeringer i fiskerinæringen.