Synne Bjørbæk forsvarer abortloven i et innlegg 7.mars. Abortloven er på høring av politikerne i Norge i dag. Det blir debattert angående tvillingabort. Denne abortloven er en ulov for landet vårt. Og du Synne vil utvide denne loven.

Tenker du ikke på menneskeverdet i dette utspillet? I New  York har det kommet forslag til at de kan ta abort like til fødselen, uten at det rammes av straffeloven. Jeg er rystet over vedtaket i New York. Hvor skal dette ende når det gjelder abortspørsmålet? Vil Norge følge i New York sine fotspor? Hvor er kjærligheten til fosteret?

Feministene sier at fosteret er en del av kvinnens kropp. Det er ikke sant. Dessuten er fosteret et selvstendig individ med et eget Dna. Når kvinnene gjør seg selv til Gud, og bestemmer over liv og død, da er man kommet på feil spor.

Vi har nettopp feiret 8.mars og kvinnedagen. Det var mange kvinner som gikk i toget, og støttet opp om abort. Det er en skremmende utvikling at så mange kvinner støtter opp om fosterdrap. Og som Synne nevner i innlegget er det også mange menn som støtter opp om feministene. 

Heldigvis er det mange kvinner og menn som er i mot abort. Jeg hadde håpet at det hadde vært et flertall blant politikerne som kunne endret abortloven. At denne loven klappes fram blant mange er et hån i mot fosteret. KrF har kommet med forslag om endring, men da ble det motstand.

Mange er feige og tør ikke å tale i mot strømmen.  Nå må folket i Norge våkne opp og se hva vi gjør i mot de forsvarsløse fostrene. 

De stemmeløse som ikke kan rope om hjelp. En dag skal vi alle stilles til ansvar hos Gud for våre handlinger. Våkn opp mens det ennå er tid.