Gå til sidens hovedinnhold

Å skite i eget reir

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Konstaterer fra lokalavisa at utbygger igjen er meget misfornøyd med at kommunen ønsker å ha en viss kontroll med hvordan ledige arealer skal kunne utnyttes, bebygges.

Et nytt eksempel på at utbygger skal trumfe gjennom en utnyttelsesgrad langt over planlagt og godt formidlet arealbruk. Ja faktisk doble antall enheter fra opprinnelige planer for området. På bakgrunn av tillitsforhold blir smutthull i lovverket utnyttet til denne doblingen fra opprinnelige planer. Attpåtil trues det med søksmål mot institusjonen som i lang tid har latt utbyggernes interesser gå foran i planlegging av nye utbyggingsområder.

Jamfør Kirkhaugen, og hvor det var slått stort opp i lokalavisen med bilder om et grønt boligprosjekt med ca 60 enheter i fire bygg. Dette prosjektet ble presentert i avisen i 2018, og skulle bli et pionerprosjekt på flere områder, og var godt synligjort for alle som leser aviser.

Lurer på hvor norsias boligkjøpere kan sende sine søksmål? Der viste nemlig utbygger med styrke at å ordne opp i problemene som hadde oppstått var uaktuelt. Ønsket heller ikke å delta når noen underentreprenører gikk sammen i et spleiselag, og hvor målet var å rydde opp i problemene en konkurs hadde påført boligkjøperne.

Det som er viktig å merke seg, er alle AS-ene som blir etablert i forbindelse med disse prosjektene. Dette pulveriserer ansvaret for at prosjektene, uavhengig av økonomien i selve prosjektet garanteres å bli ferdigstilt. Et uansvarlig system all den tid selve prosjektene skal være selvfinansierende, og uten de nødvendige garantier på ferdigstillelse. Hva om det er gjort en dårlig jobb under budsjetteringen, kostnadsberegningene, under forarbeidet med prosjektene. Hva om en underleverandør går konkurs?

Jamfør norsiaprosjektet: Garantiene som skulle sikre en ferdigstillelse burde være på plass, samt et krav om dette. Men fra hvem?

Håper i den forbindelse kjøpere i Kirkhaugenprosjektet har tatt høyde for at økonomiske problemer kan oppstå, men tilsynelatende er det ingen som har tatt et ansvar for at så ikke skal skje. Det kan også være vanskelig å lite på en revisjon av slike AS all den tid denne gjerne kommer i etterkant, og kanskje mangler det kunnskaper om hvor stor usikkerheten kan være i slike prosjekter.

Synes hele greia lukter av grådighet, og en kultur for å ta seg til rette som mangler sidestykke i Bodø,s historie. Tror det snart er på tider å få satt en effektivt stopper for denne type framferd. At hensikten for utbyggerne er å kjøre gode prosjekter for å tjene penger er noe alle forstår, men å ta et selvstendig ansvar når de samme prosjekter ikke ferdigstilles, er uforståelig for de fleste.

Det som er synd i slike historier er at grunneier, selger, regulerer, har et ønske, men ikke konkrete krav.
Gir derfor honnør til kommunen hvis de setter denne og lignende saker på plass, i den forstand at vi ungår anarki når det gjelder å ta seg til rette i vår kommune.

Kommunen er alle oss som bor her, og vi ønsker en rettferdig sjef som behandler alle likt, og som ikke vingler når prosjekt skal godkjennes, fordeles. Den samme sjefen bør også være på banen når ansvar i og for prosjektene skal konkretiseres. Kan ikke skjønne at en slik kontroll kan være så vanskelig.

Tror nok senere prosjekter som skal fordeles, selges, vil få en helt annen oppmerksomhet enn hva som har vært tilfellet til nå. Erfaringen har nå vist oss hvor viktig det er med stor oppmerksomhet i slike saker.

Ny by krever nye erfaringer, ta lærdom av dette.

K. Olsen

Kommentarer til denne saken