Mandag kom den endelige bekreftelse: Regjeringen har funnet en løsning som gjør det mulig å ferdigstille den nye flyplassen i Bodø i 2027.

Lekkasjer fra arbeidet med revidert nasjonalbudsjett har antydet at det gikk mot en løsning, ved at Avinor fikk ja på sitt ønske om ekstra midler slik at de kan gjennomføre sin investeringsbeslutning allerede nå.

Nå er det bekreftet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i forkant av årets Luftfartskonferanse i Bodø.

Dermed unngår vi en forsinkelse på to år, en forsinkelse som kunne satt hele prosjektet i fare siden det ville gjort det vanskelig for Bodø kommune å finansiere sitt bidrag til det.

Det var slett ingen selvfølge at regjeringen og Avinor skulle finne fram til en løsning, selv om noe annet ville vært et gigantisk løftebrudd og en underkjennelse av Stortingets vedtak om en flytting.

Pandemien har rammet Avinor hardt, den sikkerhetspolitiske situasjonen er drastisk endret, byggekostandene har økt kraftig og vi står foran flere rentehevinger.

Regjeringen skal derfor ha ros for å ha fått Avinors finansiering tilbake i rute igjen.

På den andre siden er Norge fremdeles ikke noe fattig land, landets inntektene fra salg av olje, gass og kraft er rekordhøye for tiden.

Derfor håper AN fortsatt at det kan finnes plass for en rask utbygging av E6 nordover i Sørfold.

Også det er et svært viktig prosjekt for Salten og Nordland, og her bør politikere fra Bodø spille på lag med resten av Salten og presse på for en rask løsning.

Samtidig blir det feil å stille disse to prosjektene opp mot hverandre. Nord-Norge får ikke mer av samferdselsbudsjettet enn landsdelen trenger, og det vil også gjelde om E6-utbyggingen finner plass på årets budsjett.

Å sette disse, eller andre prosjekter opp mot hverandre i en indre krangel vil bare svekke landsdelen som helhet.

En annen innvending gjelder flyplassens militære rolle, noe som er blitt aktualisert etter invasjonen av Ukraina.

Men dette overser at nye Bodø flyplass helt fra starten av også har vært tiltenkt en militær rolle, i planene er det satt av plass til Luftforsvarets aktiviteter.

Ja, en flytting av flystripa er faktisk en forutsetning for at F35 kan lande her, på grunn av støyproblemene.

Det går dessuten an å beholde litt flere sheltere enn planlagt, om det er ønskelig.

Dessuten har regjeringen allerede gått gjennom denne problemstillingen i Stortingsmelding nr. 10 som er til behandling i Stortinget akkurat nå.

Der peker man på Andøya som et bedre alternativ enn Bodø om man vil bedre vår evne til å motta alliert flystøtte.

Det er altså ingen forsvarsmessig grunn heller til å stoppe dette prosjektet.

Derfor bør alle kunne glede seg over vedtaket, som åpner for en unik, grønn byutvikling i Bodø.

Det er et prosjekt to regjeringer og et samlet Storting har stilt seg bak, som en felles, nasjonal satsing i det grønne skiftet.