Alle over 18 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose, og kommunene kan ta i bruk koronapass for å unngå å stenge ned tilbud. Det er blant de nye koronatiltak regjeringen innførte fredag.

Pakken som ble lagt fram virker totalt sett fornuftig. Ikke minst at det åpnes for å ta i bruk koronapass på lokalt nivå. Med en sterk vekst i antall sykehusinnleggelser er dette mange steder eneste alternativ til en ny nedstenging av samfunnet.

Blant disse kommunene er Tromsø, som allerede har varslet at de vil innføre koronapass så raskt som mulig. Å gi norske kommuner dette redskapet i verktøykassa er en viktig og riktig ledd i kampen mot et virus som ikke synes å ville gi seg på en god stund ennå.

Regjeringen strammer også opp reglene for testing, ikke minst av uvaksinert helsepersonell. Disse må heretter teste seg to ganger i uken og får klar beskjed om å bruke munnbind.

Også dette er en riktig innstramming, men spørsmålet er om det går langt nok. Høyre vil i løpet av kort tid legge fram et forslag i Stortinget om å gjøre koronavaksine obligatorisk for helsepersonell.

Til VG sier stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen at frivillig vaksinering fortsatt må være grunnprinsippet, men når det som i dette tilfellet er snakk om pasientsikkerhet må den komme først.

Høyre har åpenbart et poeng. Å pålegge helsepersonell å ta koronavaksine, særlig slike som har nærkontakt med utsatte pasientgrupper handler ikke om vaksinetvang, det handler om å innføre et yrkeskrav.

Skal du få jobb som sjåfør må du ha førerkort og en lang rekke yrker er pålagt bruk av verneutstyr. Det er heller ikke noe nytt i at det stilles krav til helsepersonells atferd uten at det anses som et inngrep i deres personlige frihet.

Det stilles allerede strenge krav til både antrekk og hygiene før man får nærme seg pasienter. Å kreve koronavaksine midt inne i en pandemi er helt på linje med dette.

Nå er dette en prinsipiell betraktning, men virkeligheten er litt mer komplisert.

Omkring én av ti helsearbeidere i Norge er ennå ikke vaksinert. Kan ikke disse lenger delta i pasientbehandlingen blir det fort mangel på personell, noe som forsterkes av at vaksinert helsepersonell fra utlandet er blitt vanskelig å rekruttere.

Derfor kan det være at regjeringens mer forsiktige tilnærming er den beste på kort sikt. Men vi kjenner allerede til eksempler på at ansatte i helsevesenet har smittet pasienter med korona, og fortsetter det må det komme mer drastiske tiltak, inkludert vaksinepåbud.

Pasientens sikkerhet må alltid komme i første rekke, og trusselen om et påbud kan kanskje til og med få flere i helsevesenet til å vaksinere seg enn i dag.