Fremskrittspartiet i Nordland går til valg på å bedre forholdene for norske studenter. Blant de tiltak førstekandidat Dagfinn Olsen ønsker seg er en storstilt utbygging av studentboliger og slutt på det han kaller utenlandske studenters «køsniking».

Under dagens system gis utenlandske studenter første prioritet til enkelt studenthybler, og Olsen mener det fører til at norske studenter ikke får mulighet til å skaffe seg et bosted. De tvinges dermed ut på det private leiemarkedet, der prisene er mye høyere.

Ved Nord Universitetet omfatter prioriteringen ca. 90 nye internasjonale studenter som er kommer hit på ulike utvekslingsprogrammer. Dersom de velger å forlenge oppholdet i Bodø, må de søke bolig eller forlengelse av kontrakt på lik linje med alle andre studenter.

Olsen tar opp et åpenbart problem når det gjelder studentboliger i en by som Bodø; det er for få av dem. Slik er det på mange studiesteder, men problemet er større i Bodø enn mange andre steder på grunn av vårt svært anstrengte boligmarked.

Dette gjelder ikke bare kjøp av bolig, der markedet i Bodø nå er blant landets vanskeligste, men de høye kjøpsprisene fører også til svært høye leiepriser. Bodø er også en by med mye tilflytting, og dermed må studentene konkurrere med andre grupper om de ledige leieboligene.

Kravet om at det bygges flere studentboliger er det derfor lett å støtte. Byggingen har økt de siste årene, men ikke nok. Skal Bodø fortsatt kunne vokse som universitetsby må det gjøres noe med det.

Forslaget om å fjerne prioriteringen av utenlandske utvekslingsstudenter er derimot et blindspor. En årsak er at dette dreier seg om relativt få personer, og det å frigjøre disse hyblene vil knapt løse noe problem.

Men hovedårsaken til at dette er en dårlig idé er at norske studenter deltar i lignende utvekslingsprogrammer med studiesteder i utlandet.

Disse studentene risikerer på bli møtt med samme tiltak der de skal studere. Flere av disse studiestedene er i land med enda høyere leiepriser enn vi har i Norge.

En internasjonalisering av norske studier er en ønsket prosess, og helt nødvendig for å gjøre framtidas studenter i stand til å takle utfordringene i en stadig mer globalisert verden.

Det betyr å legge til rette for utveksling av studenter, og Norge kan ikke ensidig endre spillereglene for dette uten at det får konsekvenser.

Derfor bør Frp heller rette innsatsen sin mot å bedre andre deler av norske studenters vilkår. Som bygging av flere studentboliger og en økning av frikortgrensen. Da vil de kunne bidra til at situasjonen faktisk blir bedre, i stedet for tiltak som endrer lite.