Regjeringen har varslet krig mot bemanningsbransjen. Den vil stramme regelverket for innleie av arbeidskraft kraftig inn for, som den skriver, "å unngå at arbeidsmiljølovens hovedregel om faste ansettelser undergraves".

Det er særlig innleie i bygge- og anleggsbransjen regjeringen vil ramme, men det framstår uansett som et paradoks at mange kommuner styrt av regjeringspartiene da har gjort seg helt avhengig av nettopp innleid arbeidskraft for å få sin virksomhet til å gå rundt.

Her kunne jo politikerne relativt raskt selv gi et bidrag til at hovedregelen om faste ansettelser ikke undergraves.

At så ikke skjer er ekstra pussig ettersom denne innleien koster kommunene store summer.

Avisa Nordland har denne uken satt søkelyset på Bodø kommunes innleie av sykepleiere. I 2021 leide kommunen inn sykepleiere for 30,2 millioner kroner.

Det er et høyt beløp, og ifølge økonomisk rådgiver Håvard Fykse Hallstensen i helse- og omsorgsavdelingen koster det å leie inn en sykepleier kommunen dobbelt så mye som en fast ansatt.

Man skulle da tro at løsningen var enkel: ansett flere sykepleiere i fast stilling.

Da ville man både halvere utgiftene og følge opp regjeringens ønske og arbeidsmiljølovens hovedregel om at ansettelser i norsk arbeidsliv skal være faste.

Problemet med denne løsningen er at en fast ansatt sykepleier tjener mye dårligere enn en innleid.

Innleid sykepleier Wiktor Majkowski sier til AN at han som innleid via vikarbyrå tjener 613 000 kroner i året uten tillegg. Som fast ansatt vil han tjene 434.000 kroner.

Legg til at han på toppen av den høye lønna får 8.000 kroner i bostøtte i måneden samt gratis hjemreiser til Polen og det er forståelig at han, som andre AN har snakket med, foretrekker å være innleid.

Det vil si, Majkowski sier han har søkt om å bli fast ansatt, men da med en høyere lønn i dag. Det sa kommunen nei til, selv om den lønna ville vært klart lavere enn den de betaler ham i dag, via vikarbyrået.

HR-sjef i Bodø kommune, Rune Braseth vil ikke kommentere Majkowskis sak, men sier generelt at det går en grense for hvor langt kommunen kan strekke seg uten at det skaper utfordringer overfor de andre ansatte i yrket og lønnsnivået på sammenlignbare stillinger.

Han er mer åpen for å se på en generell heving av lønnsnivået for sykepleierne i kommunen, slik Norsk sykepleierforbund har foreslått, men mener det i så fall vil kreve en grundig utredning.

Det er i så fall en utredning Bodø kommune snarest bør igangsette.

For dagens situasjon er ikke bærekraftig på sikt for en kommune som fra før sliter med økonomien.

Et nytt system vil neppe fjerne behovet for innleie helt, men å fortsette med å betale dobbelt så mye som nødvendig for en sykepleiere er absurd.

Og stikk i strid med regjeringens ønskemål for norsk arbeidsliv.