Gå til sidens hovedinnhold

9000 Telenor-stolper fjernet på et halvt år

Artikkelen er over 1 år gammel

Myndighetene følger opp arbeidet med sanering av det gamle kobbernettet for telefoni.

For abonnenter

Det forsikrer digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Avisa Nordland skrev i romjula om problemene rundt om i hele landet med råtne telefonstolper, opp til 80–90 år gamle, som fortsatt i bruk. Merkingen på svært mange stolper tilsier at det ikke er tillatt for montører å klatre i disse, enten fordi de er råtne, skjeve eller mangler bardunering. Likevel er svært mange slike stolper fremdeles i bruk.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup opplyser til Avisa Nordland at Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i jevnlig dialog med Telenor om den pågående prosessen med modernisering av telenettet, og sanering av det gamle kobbernettet for telefoni og senere bredbånd.

Les også: Advarte. Kan være farlige

- Som en del av denne dialogen har vi også bedt om informasjon om Telenors pågående og planlagte arbeid med å rydde opp i ubrukt utstyr og materiell, blant annet stolper og kabler. Vi har også bedt om opplysninger i enkeltsaker der vi har fått henvendelser fra for eksempel innbyggere om dette, opplyser Astrup.

800.000 stolper

I forbindelse med et skriftlig spørsmål fra Stortinget før jul 2019 har departementet bedt Telenor om oppdatert status for arbeidet. Av svaret framgår det at Telenor i forbindelse med moderniseringen av telenettet fra kobber til fiber og mobil, kommer til å fjerne alt utstyr tilknyttet kobbernettet som ikke skal brukes videre til andre formål.

Telenor har totalt cirka 800.000 stolper, og en del av disse vil bli stående til andre formål. Saneringsprosjektet vil generere store mengder brukt utstyr, kobberkabel og avfall, og Telenor legger derfor stor vekt på en bærekraftig håndtering av avfallet gjennom hele verdikjeden.

I svaret opplyses det videre at Telenor får kontinuerlig henvendelser fra kommuner og fylker med ønsker og krav om rydding av utstyr og anlegg som ikke lenger er i bruk.

Anlegg/stolper som anses å være til fare for liv og helse blir fortløpende vurdert av prekvalifiserte entreprenører, som aksjonerer i de tilfellene det blir sett på som nødvendig.

Telenor har de siste årene og i dialog med fylkesmenn og kommuner, sanert store utrangerte anlegg.

– Historisk har man ikke hatt like god kontroll på at anlegg som ikke er i bruk blir fjernet. Når vi rydder i forbindelse med nettmoderniseringen, tar vi også med annet vi kommer over, også om dette ikke tilhører Telenor, framgår det av svaret fra Telenor.

Mye kobber

Den fysiske saneringen består i å tømme eller rive bygg/rom helt eller delvis, samt fysisk opprydning av Telenoreide stolper, koblingsskap og ledninger i alle landets kommuner.

Moderniseringen av kundens tjenester foregår fram til slutten av 2022, Oppryddingen på de steder hvor nettet ble modernisert i løpet av 2019 er allerede i gang.

For tiden har Telenor halvårlige planer for opprydning. I andre halvår av 2019 har sju entreprenører hatt ansvar for å rydde bort cirka 9000 Telenorstolper, 500 kilometer kobberledning og 300 koblingsskap. I tillegg er det fjernet kobberanlegg fra cirka 3000 stolper eid av andre infrastrukturaktører. En tilsvarende mengde Telenor-stolper og kabel skal tas ned i første halvår av 2020.

Kommentarer til denne saken