«Det er igjen krig i Europa». Med de ordene starter rapporten forsvarskommisjonen har levert til Forsvarsdepartementet. I dette nye virkelighetsbildet er det derfor viktigere enn noen gang at Europa står samlet, og ikke splittet.

9. mai 1950 var dagen den daværende franske utenriksministeren Robert Schuman tok til orde for det som skulle bli den Europeiske Kull- og stålunionen. Drømmen var fred i Europa, og 9. mai har siden vært markert som Europadagen.

Schumans visjon var å samle rivaliserende europeiske stormakter i forpliktende samarbeid for å unngå krig. Ideen fungerte så godt at det som startet som et begrenset frihandelsprosjekt på to industriområder nå er blitt det største fredsbevarende samarbeidet i verden. Kull- og stålunionen ble etter mange år til dagens Europeiske union (EU). For Norges del har dette stort sett vært en utvikling vi har fulgt fra sidelinjen. Til tross for at dette er en verdensdel ikke bare påvirker oss, men som vi selv er en del av.

Norge er selvfølgelig en del av Europa, både geografisk, økonomisk og kulturelt. For oss som et lite land med en åpen og globalt rettet økonomi, er noe av det viktigste vi har slike gode og rettferdige internasjonale avtaler. Gjennom EU kan vi også diskutere og påvirke flere av de største spørsmålene som angår dagens samfunn.

I disse dager har vi nå markert over ett år med krig i Ukraina. Den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, har snakket til ledere over hele verden. Han har bedt om humanitær hjelp, våpenstøtte og internasjonal fordømmelse av invasjonen. I tillegg har Ukraina valgt å søke EU-medlemskap. Gjennom samarbeid på tvers av nasjoner står man nemlig sterkere. Det kommer frem i krisetid.

Miljø og klima har vært en av de viktigste saksområdene i Europa de siste tiårene. Selv om det koster å omstille seg har EU gått foran med verdens mest ambisiøse klimamål, og tiltak. Miljø og klimakrisen løses ikke i hvert land hver for seg. Internasjonale utfordringer krever internasjonale løsninger og samarbeid. Akkurat det Schuman ønsket å få til i 1950. Her bør Norge være med på å bidra inn i diskusjonen til hva som skal være EUs løsninger. Det angår nemlig oss også.

EU er mye mer enn bare økonomi og handel. Unionen omfatter i dag 27 land, 450 millioner innbyggere, og står som en internasjonal garantist for menneskerettigheter, demokrati, og fred. Vi ble minnet på dette da EU ble tildelt Nobels fredspris i 2012. Gjennom forpliktende samarbeid er krig mellom medlemslandene i dag utenkelig, gamle fiender diskuterer nå i møterom heller enn å skyte skarpe skudd på slagmarken.

Flere ledende politikere har den siste tiden tatt til orde for at Norge trenger en ny EU-debatt. For oss er det både riktig og viktig at Norge en gang søker EU-medlemskap. Europas fremtid diskuteres hver dag i fredelige omgivelser i Brussel. Det bør Norge være med på, og vi i Europabevegelsen ønsker denne debatten hjertelig velkommen.

God 9. mai!