Fra tid til annen dukker det opp bekymring over strålenivået vi utsettes for i hverdagen.

Nå er det mange som tror at det nye 5G nettet skal være så farlig. 5G er radiomessig ikke noe forskjellig fra 4G, faktisk er dette nettet mer intelligent enn forgjengerne og vil rette effekten mot mottakeren og dermed redusere strålingen i andre retninger.

I alle tilfeller er det snakk om svært lave effekter som vi må ha ekstremt følsomme mottakere for å fange opp.

Er du redd for radiostråling bør du snarest kvitte deg med mobiltelefon, nettbrett og trådløs PC. På grunn av avstand til kroppen vil disse være de overlegent sterkeste kildene uansett hva som ellers befinner seg i nabolaget.

Ei mobilmast 100 meter borti gata gir omtrent 1/10.000 del av strålingen fra mobiltelefonen din ved bruk (styrken avtar med kvadratet av avstanden). Det blir det samme som om du sitter og leser ei bok under ei lyspære. Flytt deg 100 meter vekk og se hvor mye lys du har igjen til å lese boka i.

Det samme gjelder strømavleseren, når den sender blir det omtrent som om en person i samme hus sender en SMS.

I motsetning til det mange tror, er det i dag faktisk mindre radiostråling enn før. Radio- og TV-sendere er blitt digitale og sender med mindre effekt enn de gamle analoge og mellombølgesenderen i Bodø ble slått av i 1999. De gamle mobiltelefonsystemene brukte også mer effekt enn dagens.

Og ingen har tilsynelatende tatt skade til nå….