Gå til sidens hovedinnhold

5G - farlig eller helt ok?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Bodø bygges 5G-nettet ut i stor stil, og en del beboere er bekymret for hvordan dette påvirker oss. Bodø KrF har derfor tatt initiativ overfor vår sentralledelse og bedt om at vi får oppdatert informasjon om denne problemstillingen. Det er viktig at vi kan vite med sikkerhet at dette blir håndtert tilfredsstillende for våre medmennesker og for naturen.

Vi har henvendt oss til partiledelsen sentralt, da dette ikke bare gjelder befolkningen i vår by, men det gjelder hele landet. Kan vi gå inn i en slik massiv utbygging uten å vite om det har konsekvenser, eller hvilke konsekvenser det har for oss om 5-10-20 år? Vet vi nok til å si at dette er trygt. Kan vi si til kommende generasjoner at vi visste hva vi gjordet?

Vi etterlyser etterrettelig og ny dokumentasjon på dette området, og har sendt følgende anmodning til våre sentrale politikere i KrF: Innføring av 5G skaper stor usikkerhet blant mange, både med tanke på personvern, vern av privatlivet og med tanke på elektromagnetisk stråling. Vet myndighetene nok om 5G til å kunne si at dette ikke har negative konsekvenser for Norges befolkning og for naturen? Vi etterlyser oppdatert pålitelig dokumentasjon på hvorvidt en massiv utbygging av 5G-nettet har negativ påvirkning på økosystem og mennesker. Det er viktig at denne dokumentasjonen presenteres på en klar og etterrettelig måte. Statlige myndigheter må informere mye bedre om nyeste forskningsresultater rundt disse problemstillingene.

Kommentarer til denne saken