I AN 28. februar har Anders Westlund gjort seg noen tanker om klimapropagandaen som vi har opplevd i lang tid. Til stadighet har vi sett oppslag om at «vi har nå en siste sjanse til å løse klimakrisen og berge menneskeheten». Ingen av dommedagsprofetiene, verken fra Al Gore eller media, har slått til. Det er blitt slik at man har lyst til å foreslå at klimahysterikerne bør slå seg sammen med Jehovas Vitner for å få nøyaktig dato for neste dommedag.

Det ligger mye penger i klimasaken, og det var nok grunnen til at IPCC ble dannet i 1988 med oppdrag å finne en sammenheng med CO2 utslipp og jordas temperaturstigning. Ved å avgiftsbelegge utslipp av CO2 i et finurlig system, så kunne Europabevegelsen få inntekter. Gro Harlem Brundtland var selv aktiv i dette arbeidet.

Til dags dato har det ikke blitt vitenskapelig bevist at CO2 har en drivhuseffekt, snarere tvert i mot. To tyske klimaforskere (Fysikeren Horst-Joachim Ludecke og fysiker Carl-Otto Weiss) har nylig lagt fram sin rapport om solas innvirkning på jordens klima. I sin rapport skriver de bl.a. at «Det er ikke mulig å lese av noe bidrag til jordens temperatur fra menneskelig aktivitet».

I klima-propagandaen til media er det stadig vekk avslørt usannheter og oppkonstruerte opplysninger. Når for eksempel NRK lager en skrekkfilm om temperaturstigning i Arktis, så starter gjerne filmen med en isbre som kalver i havet med dertil støy/bulder og skumsprøyt. Det som ikke blir nevnt er at isbreer kalver når de legger på seg – ikke når de smelter.

Nyhetsbyrået «Associated Press» innrømmer nå å ha levert bestillingsjournalistikk om klimaet. De innrømmer å ha mottatt åtte millioner dollar fra klimaaktivister for å skrive klima-alarmistiske artikler.

Norge følger EU i klimapolitikken med innføring av «Grønt skifte». (Begrepet «Grønt skifte» er hyklersk i og med at det går ut på å fjerne/redusere livets gass CO2 som gjennom fotosyntesen gjør planeten grønn.) Et resultat av innføringen av «Grønt skifte» i Tyskland er nedstengning av kullkraftverk (og kjernekraftverk) – og erstatte disse med sol- og ustabil/upålitelig vindkraft. Kraftmangelen som følge av disse tiltakene resulterte i strømeksport fra Norge – noe som ga i skyhøye strømpriser i Norge.

Når Jonas Gahr Støre sier at «vi skal leve av klima», så er jeg redd at dette betyr milliarder i subsidier til ulønnsom virksomhet og bl.a. innføring av naturødeleggende vindturbiner til havs og på land.