Etter to år med litt mindre aktivitet enn det vi er vant til, ser vi nå frem mot mere aktivitet og sosiale møteplasser for våre medlemmer. Vi har vært heldige og hatt ett stabilt medlemstall under koronaen, men det betyr ikke at vi stopper her. Vi ønsker flere medlemmer til 4H klubbene våre, vi ønsker nye 4H klubber og nye 4H-gårder. I sommer har vi arrangert rekordmange gårdsuker for barn og unge, og vi er veldig takknemlig for at smittesituasjonen ikke stoppet disse aktivitetene.

Vi har det siste året jobbet aktivt med inkludering. Vi har sett i våre mange klubber at vi mangler noen grupper mennesker. Vi som er med i organisasjoner vet hvilket fantastisk fellesskap dette er, en plass vi opplever mestring, samhold og verdi som menneske. Det er så alt for mange barn og ungdom som sitter hjemme alene og føler på en enorm ensomhet etter skoletid. 4H Nordland ønsker å nå ut til disse, vise at de frivillige organisasjonene er åpne for at mennesker skal kunne møtes i dette felleskapet uavhengig av minoritet, funksjonsnedsettelser, kjønnsidentitet, religion mm.4H er for alle.

4H er en organisasjon for barn og unge. Hovedmålet til 4H er å utvikle aktiv ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Det er en medlemsstyrt organisasjon, der medlemmene får bestemme selv hva de skal drive med. Medlemmene lærer det og ha styreverv, jobbe sammen, sette seg mål og ferdigstille prosjekter. Det er veldig sosialt, og et godt sted for å bli kjent med nye mennesker.

Kjenner du at dette er noe for deg, ditt barn eller din gård, vil jeg oppfordre deg til å besøke vår hjemmeside 4h.no for å finne den 4H-klubben som er nærmest deg. Du kan også ta kontakt med fylkesstyreleder Miriam Daae Ottesen.