40 alvorlige hendelser de siste årene: - Lite kunnskap hos scooterførere

40 alvorlige hendelser i Sverige de siste tre årene - og det er ei gruppe som utmerker seg.