40–50 russ samlet seg i Bodø: – En fikk pålegg om å forlate stedet