​Opptakstallene av nye studenter ved Nord universitet kommende studieår er om lag på samme nivå som de to foregående studieårene.

– Vi er glade for å tilby så mange kvalifiserte søkere en studieplass. Det er bra for den enkelte søker, universitetet og samfunnet at så mange får mulighet til å studere. Vi ser frem til å ta imot studentene i august, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk i ei pressemelding.

Nord universitet lyser ut over syv hundre studieplasser innenfor ulike lærerutdanninger. Veksten i antall søkere til grunnskolelærerutdanning for 1. til 7. trinn fortsetter, og gjør at universitetet tilbyr 139 kvalifiserte søkere en studieplass til høsten ved dette studiet.

Helse populært

Nord universitet har 431 studieplasser innenfor sykepleier, og utdanningen er fortsatt attraktiv blant kommende studenter.

Til høsten starter nye kull med sykepleiestudenter i Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Namsos og Levanger.

–  Sykepleierutdanningen har fått nye karakterkrav forut for årets Samordna opptak, og det er positivt at universitetet fyller studieplassene med godt kvalifiserte søkere, sier Gårseth-Nesbakk.

Bachelorgraden i paramedisin har hele 10,6 søkere til hver studieplass.Samfunnsfag

Bachelorgradsutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og Human Resource Management har økende popularitet, med om lag tre søkere per studieplass. Årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling starter for første gang i Levanger, med 101 søkere til 30 studieplasser. 

Økonomiutdanninger

Nord universitet hadde nær tusen søkere til sine økonomisk administrative utdanninger i Samordna opptak. Det samlingsbaserte studiet Økonomi, markedsføring og ledelse starter for første gang på studiested Stjørdal, og hadde 1,5 søkere for hver av de 100 studieplassene. 

Blå og grønne utdanninger

Universitetet opplever også god interesse for de blå og grønne utdanningene.

– Blant de blågrønne utdanningene er det spesielt bachelorgradsutdanningen i havbruksdrift og ledelse som utmerker seg, med 196 søkere til 40 studieplasser, kommenterer Gårseth-Nesbakk.

Fylker

Samtlige fylker er representert med søkere som Nord universitet gir tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak. 34,6 prosent kommer fra Nordland, 32,9 prosent fra Trøndelag og 32,5 prosent fra andre fylker.

Hos Samordna opptak kan du se alt av statistikk.