– Alt fra klatring og skyting, til friidrett, fotball og basket. Det er stor bredde i aktivitetene, sier fylkesråd Christian Torset.

Han er fornøyd med årets tildeling av spillemidler, der mange mindre prosjekter er prioritert.

– Disse er helt avhengige av spillemidler før oppstart av prosjektene, poengterer fylkesråden.

Sulitjelma får fire ulike tilskudd i Skytteranlegg i Daja og Sulitjelma fjellandsby. Friidrettsanlegget på Vensmoen blir det andre i regionen.

– Det er kamp om spillemidlene. En del av totalsummen vi har delt ut, er bundet opp i større kostnadskrevende anlegg, som allerede er tatt i bruk. Men vi klarer å finne rom for mange mindre anlegg også, forklarer Torset.

Totalt har Nordland fylkeskommune delt ut nærmere 110 millioner kroner til idretts- og frilufstlivsanlegg, samt til nærmiljøanlegg i årets tildeling.

– Det kommer alle ulike aktiviteter til gode, avslutter Torset.

Disse får i Salten:

Rødøy:

RØDØY KOMMUNE Nesøy skole aktivitetsanlegg 49 000

Bodø:

MØRKVEDHALLEN SA Mørkvedlia klatrehall 4 445 000
BODØ KOMMUNE Tverrlandet svømmebasseng 5 669 000
BODØ KOMMUNE Stordalshallen 4 500 000
BODØ KOMMUNE Mørkvedbukta skole idrettshall 4 590 000
MØRKVEDHALLEN SA Mørkvedlia idrettspark kunstgress 2 295 000
BODØ JEGER- OG FISKEFORENING Bestemorenga viltmålbane 140 000
BODØ KOMMUNE Bjørndalslia - Hestmodalen turvei 708 000
BODØ KOMMUNE Tverlandet treningspark 600 000
BODØ KOMMUNE Kjerringøy kunstgressløkke 600 000
BODØ KOMMUNE Kjerringøy streetbasketbane 300 000

Fauske:

IL. MALM Malmbakken ved Sulitjelma Fjell… 870 000
IL. MALM Malmbakken ved Sulitjelma Fjell… 2 550 000
FAUSKE-SPRINT FK Fauske stadion/Fauske kunstgress 1 320 000
SULITJELMA SKYTTERLAG Daja, stang-, felthurtig og feltanlegg 428 000
SULITJELMA SKYTTERLAG Daja idrettshus/lagerbygg 582 000

Meløy:

ØRNESHALLEN SA Ørneshallen skytebane 153 000
NEVERDAL KRETS VELFORENING Petanquebanen 64 000
HALSA GRENDELAG Aktivitetspark 184 600
MELØY ORIENTERINGSKLUBB Bolga nærmiljøkart 47 000
MELØY ORIENTERINGSKLUBB Støtt nærmiljøkart 107 000

Saltdal:

SALTDAL KOMMUNE Vensmoen friidrettsanlegg 1 920 000
SALTDAL KOMMUNE Rognan barneskole sykkelløype 253 000

Steigen:

BOGEN OG OMEGN GRENDELAG Bogen skole 394 000
HOLKESTAD GRENDELAG Tursti over Fløya (Dronningruta) 114 000

Værøy:

VÆRØY KOMMUNE Værøy skole flerbrukshall 4 500 000

Her ser du hele listen for Nordland.